Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
• ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ (СВЯТА, ПОРИ РОКУ, СТИХІЇ, КО-ЛЬОРИНАВКОЛО НАС ТОЩО) : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

• ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ (СВЯТА, ПОРИ РОКУ, СТИХІЇ, КО-ЛЬОРИНАВКОЛО НАС ТОЩО)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

Основною метою проведення технік цієї групи є актуаліза-щя та вираження різних, у тому чисш й складних, негативних по-

У назвах технік фіксується сама ідея вправи-фотографування.

^SSS^^S^^SSS^^М1Ш

& Техніка «Робота з полярностями»: створення серії знім-

^^^^    Г ™:

кі, що викликають протилежні почуття. ти текстами з художніх творів або Біблії.

рел^н=           Й

внутрішніх переживань та проблем дитини.

•          СЛМОСПРИЙНЯТТЯ

Основна мета - актуашзащя та виявлення почуттів, пов'я-заних з різними періодами життя людини, їх усвідомлення та ін-

' Й5 Техніка «Лінія життя»: робота з готовим фотоматеріалом з сшейного альбому дитини; Основне завдання - вибір най-більш значимих (цікавих, складних) моменгів у житті, обговорення. -> Техшка «Грані мого «Я»: продовження ідеї попередньої техніки з акцентом на пошук фотографій, що відображають різні особистісні прояви: «Я — дитина»,

Й- Техніка «Автопортрет»: вибір найбільш «сутнісних фо-тографій дитини.

Й- Техніка «Мої друзі у минулому та у теперішньому».

►-> Техніка «Почуття та настрої у даний момент»- фото-графування на заня4х; краще використовувати момент^ьне фото «Полароід» або цифрові камери.

& Техніка «Мої секрети», «Світ моїх захоплень».

•          РОБОТЛ УПЛРАХ ТЛ КОЛЕКТИВШ ВПРАВИ

Основне завдання педагога — актуалізація та вираження й

усвідомлення почуттів у контексті групи. Отримання нового досві-ду шілкування. Розвиток здібності розуміти почуття інших людей. ^Техн1ка«Розмова»:невербальнеГлкуванкям1жучасни-

^^^^^

фо^рїП^Гдо=-^=^

ХАРАКТЕРУ

Основною ІДЄЄЮ щєї групи технік є актуалізащя, виражен-ня та усвідомлення почуттів у контексті групи. Розвиток міжосо-бистісної компетенції та навичок включення у спільну діяльність. Розвиток тілесного самоусвідомлення та розвиток вміння розумі-ти почуття інших людей та «Мову тіла»:

й- Техніка «Фотографія у поєднанні з вільним рухом».

й- Техніка «Виразні жести і пози».

й- Техніка«Танокпочуттів».

й- Техніка «Живі скульптури».

& Техніка «Галерея образів».

-> Техшка «Робота з гримом»: робота у парах «Гример-актор»; особливістю виконання цієї техніки— це обов'язкове спостереження себе у дзеркалі перед тим, як відбудеться фото-

Основна Ідея кожної з технік окреслена самою назвою-шдказкою. Виконання завдання супроводжується фотографуван-ням найбільш значущих моментів з наступних обговорення у rpym та створенням колажів, виставок, плакатів тощо.

Крім зазначених технік роботи з фотоматеріалом варто зазна-чити деякі аспекти використання цього естетотерапевтичного ефекту у повсякденному житті дитини.

Відомо який позитивний, суто естетичний ефект, справляє на-явність на робочому стош людини фотографії п близьких; як час-

своєрідний щлющий мікроклімат у побутовому середовищі. Цей

^яд"^^

Окремим блоком можна видшити роботу з сімейними фото-альбомами. Діти люблять розглядати власні альбоми, супрово-джуючи цей огляд досить емощйним, яскравим коментарем. Анашз знімків розмпцених у фохоальбомах, дае можливюхь схве-рджувати про абсолютну більшість саме позитивних, яскравих, «щасливих» моментів, що їх фіксує у нашому житті фото-об'єктив. До таких моментів хочеться повернутися, згадати, ще раз пережити їх за допомогою фотографії. Тому такі теми дитя-чого життя як:

й- «Минавідпочинку»;

Й- «Ми на морі» тощо стають улюбленими темами саме ди-тячого перегляду фотоальбомів.

Естетотерапевтичний ефект цього виду діяльності очевидний. його можна порпшяхи з ефекхом слуханкя дихиною улюбленої казки, очікуваним спілкуванням з батьками, цікавою грою.

Питання для самоперевірки

5.         Класифікуйте основі психолого-педагопчні функщї фото-терапії за А. I. Копитіним.

6.         Які техніки фототерапії найбільш ефективні на ваш погляд?

Література

1. БурноМ.Е. Терапия творческим самовьіражением // Практиче-ское руководство по терапии творческим самовьіражением / Под ред. М. Е. Бурно. — Москва: Академический п. —кт, 2002.

ков, взросльіх. Материальі IV Всеросийской конференции. — СПб.: Иматон, 2002. — С. 38—41.

4.         Копьітин А. И. Тренинг по фототерапии. — СПб.: Издательство «Речь», 2003. — 96 с.

5.         ЛейДж., ХаузиДж. Автопортретньіе изображения для игрьі с пе-сочницей // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. X. Кздью-сон, Ч. Шефера. — СПб.: Питер, 2000.

|ПП|   Модуль 3

|   нВиди естетотерапм природними | &D  та ігровими засобамии