Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 3 РЕЛАКСАЦІЙНОЇ ГРУПОВОЇ МУЗИКОТЕРАШЇ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 3 РЕЛАКСАЦІЙНОЇ ГРУПОВОЇ МУЗИКОТЕРАШЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

 

№        Основний музичний твір    х=        Вид діяльності

1          Спокійна релаксаційна музика        10 хв.  Релаксація

2          Динамічна яскрава музика   10 хв.  Обговорення вражень у групі

3          Спокійна релаксаційна або енергійна, оптимістична музика     10 хв.  Релаксація,  оп-тимізація  жит-тєвих сил

У процесі групової музикотерапії активність учасників може стимул:ватися за допомогою різноманітних додаткових за-

V         визначити, настрій яких ;часників групи найбільш відпові-

да^ДУр2ТфГ„и=ІСНИЙ МузИЧНИЙ nop,.»;

мУз^г^зги™поту™ -——

V         хорові співи улюблених пісень.

Питання для самоперевірки

1.         Коли й хто вперше дослідив цілющий вплив музики на ор-ганізм людини? Що таке «евритмія»?

2.         Назвіть відомих вам вчених-дослідників ефекту музикоте-рап3.втичного впливу.

4. Схарактеризуйте відомі вам сучасні музикотерапевтичні "5.^ZSS^S^^™ Щлі мУзИ,„оЇТерапі,?

Література

1.         Ворожцова О. А. Музьіка и игра в детской психотерапии. — М.: Изд-во Института психотерапии, 2004. — 90 с.

2.         Завьялова В. Ю. Музьікальная релаксационная терапия: Практ. рук-во. — Новосибирск, 1995.

3.         КемпбеллД. Зффект Моцарта. - Минск, 1999.

4.         Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. — СПб.: Речь, 2001. — 220 с: Гл. «Змоциональньіе наруше-ния в детском возрасте и пути их коррекции»: С. 192—209.

5.         Менегетти А. Введение в теорию онтопсихологической музьіко-терапии // Методьі зффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельчонок. — Минск: Харвест, 1999. — С. 531—576.

6.         Петрушин В. И. Музьікальная психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. вуз. - М.: ВЛАДОС, 2000. — 176 с.

7.         Петрушин В. И. Интеграция музьікальной психотерапии с веду-щими направлениями в психологии // Музьіка в школе, 2001 № 4, 5, 6; 2002, №1.

9.         П…ихотерапевтическая знциклопедия / Под ред. Д. Б. Карвасар-

ского.. —С. 286—287.

10.       Шушарджан С. В. Музьікотерапия и резервьі человеческого ор-

ганизма. — М., 1998.