ТАБЛИЦЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КАЗКОВИХ ГЕРОЇВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

 

Дата    Персонаж       Характеристика        Реакції

                                  

У процесі «казкового проживання» своїх улюблених героїв ді-ти виконують різноманітні завдання Ведучого.

Драматизація казок у казкотерапії

Переживання дитиною багатьох ролей (багачує п емощйно та

1)виходячи з того, що не кожна дитина володіє акторським талантом доцільним є використання такими дітьми ляльок для

ПР2)Г„™ рПГ.™Г.ВИ™ХТу;аетьс» без ^.алих репе-

Питання для самоперевірки

дитячому закладі.

3.         Визначте психолого-педагогічний та корекційно-реабіліта-ційний потенціал процесу виготовлення ляльки у казковій ляль-котерапії.

4.         Поясніть класифікащю іграшок у ігровій терапії Гаррі Лендрета у рамках недиректованого клієнт-центрованого під-ходу (К. Роджерс).

5.         Схарактеризуйте відомі вам техніки арттерапії у практиці.

6.психокорекщїіпсихотератї.

7. Опишіхь методику створення казкового середовища у каз-котерапії (за Т. Д. Зінкевич-Євстігнеєвою).

Література

1.         Вачков И. В. Королевство Разорванньіх связей, или Психология общения для девчонок и мальчишек. — М.: Ось — 89, 2001.

2.         Вачков И. В. Психология для мальішей, или Сказка о самой «ду-шевной» науке. М., 1996.

3.         Защиринская О. В. Сказка в гостях у психологии. Психологические техники: сказкотерапия. — СПб.: Издательство ДНК, 2001. — 152 с.

4.         Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креатив-ной терапии. — СПб.: «Речь», «ТЦ Сфера», 2001. — 400 с: С. 190—243.

5.         Зиновьева Н. О. Михайлова Н. Ф. Психология и психотерапия на-силия. Ребенок в кризисной ситуации. — СПб.: Речь, 2003. — 248 с: С. 208—242.

6.         Medeedeea И. Я., Шишова Т. Л. Книга для трудньіх родителей. — М.: Роман-Газета, 1994. — 269 с.

7.         Орехова О. А. .ветовая диагностика змоций ребенка. — СПб.: «Речь», 2002. — 112 с.

8.         Шоттенлозр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. Пер с нем. — СПб.: Изд-во Пирожкова, 2001. — 256 с.