Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ІНДИВІДУАЛЬНА ШКАЛА УПОДОБАНЬ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

ІНДИВІДУАЛЬНА ШКАЛА УПОДОБАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

 

Оленка К.

Місце  1          2          3          4          5          6          7          8

Колір                                                                                    

 

Ця методика р,боти над дитячим малюнком досить ефектив-на, тому що вона, з одного боку, зберігає дійсно індивідуальний підхід до дитини, адже як не уніфіковували вчені-психологи ко-льорові тести, а все ж таки мистецький принцип шдивідуального ставлення до чуттєвої інформації залишається актуальним: «на колір та смак товариш не всяк»; з іншого боку, його може вико-ристовувати у своїй роботі кожен вихователь, вчитель, який не має спещальної психолопчної або мистецької підготовки.

Корекція та терапія:

Спонпганне малюеання. Дощльно використовувати для дити-ни, яка відчуває стійкий психолопчний дискомфорт: від агресій, занепокоєння до плачу, смутку фруст-ащй тощо. Такий вид ма-

спеціального завдання.

I

I Актуальним повинен бути стан: слухаю себе! Слухаю власні 1 | почуття!

Таким чином частково з дитини знімається агресія та занепо-коєння.

Методика проведення передбачає виконання таких вимог:

навчити

Основна мета таких профілактичних занять

дитину пізнавати себе саму, a у подальшому й інших. Продовження роботи над малюнком: S підібрати вірші, які відповідають настрою малюнка; • скласти історію про художника (тобто про самого себе); придумати музику до малюнка.

Техніка анонімного подарунка. Основна мета: навчитися розуміти стан інших дітей через їхні малюнки-вислови, які вико-нуються на такі теми:

£$ «Мої думки»;

JSS діти малюють тематичні малюнки;

% =^^£^^жа «льш сподоба-

ла°ЇІЕЕ=ж^ r™rz =°лія

невпевнених в собі, сором'язливих дітей) Основний психоло-го-педагогічний принцип впливу переживання дитиною функції самоствердження (адже печатки ставлять керівники, лю-ди, які мають владу та впевненість у собі!).

Методика:

■S виготовляють за ескізом дитини печатки з твердих овочів (картопля,морква,буряктощо);

2=Г S-=^= Осн= меТа: _

^s^^^^^^^si^rчаклу-

Рецепт«чарівноїфарби»:

2 ст. л. борошна + 1,5 ст. л. солі + 1/3 ч. л. олії + трохи води. За-місити тісто. Процес замішування можна побудувати на казковому сюжеті, надаючи кожній складовій певної чарівної дії. Потім дода-вати потроху води, щоб стало як густе тісто на млини. Додати 2 ст. л. Клею ПВА. Далі в тісто додається гуаш певного кольору.

Методика:

■S кожна дитина виготовляє чарівну фарбу певного кольору;

S для загального малювання фарби стають загальними;

декорації до розповідей, або для інтер’єру групової кімнати,

Техніка «мертеої» та «жиеої» еоди. Основна мета: навчи-ти дитину на символічному рівні позбавлятися негативних пе-реживань, страхів, набувати віри у перемогу кращих, життє-вих сил.

Методика:

■S «іти виконують малюнки на одну з зап»;понованих тем:

V діти спалюють; свої малюнки (у великій чаші). Використо-вуючи вогонь як символ мертвої води;

РодГд=—^

п змісту, в якому йдеться про маленьку дівчинку-зернятко, яке десь тут «впало, до земш припало, сім літ не вмивалось, бо води не знало». Діти запрошують її до свого кола, просять піднятися, вмити своє личко (ожити!) та погратися з ними. Можна ’озіграти сюжет шсні у пантомімічній, танцювальній формі. Обовязковим є залучення усіх дітей-учасників до шсценізащї шсні, та пережи-вання разом з маленьким добрим зернятком радощів народження на світ у якому на нього чекають друзі.

Укр. нар. дит. пісня-веснянка ПОДОЛЯНОЧКА 1.

2.

Біжи до Дунаю, бери молоденьку, Бериту,щоскраю!

До арттерапевтичних методик розроблених авторами Санкт-Петербурзького інституту казкотерапії можна віднести ще й ті-лесно-орієнтоеані техніки:

Щ психодинамічні медитації (перевтілення у казковий ліс, у камінь, у будинок тощо);

Щ занурення у стихії (земля, вода, повітря, вогонь);

Щ зображення рослин (чарівна квітка, яка може дарувати лю-дям радість та добро);

Щ вправи з тканиною (чарівний килим, гра-брикання тощо);

Щ вправи з дзеркалом (дослідження можливостей власного тіла, можливість подивитися на себе «з боку»);

Щ танці — тілесний вираз емоційного стану, через різні обра-зи діти вчаться володіти власним тілом, відчувати його.

Наприклад: «танцюємо тому, що нам весело», «танцюємо, ні-би нам дуже сумно», «танцюємо так, ніби ми дуже злі», «танцю-ємо як роботи», «танцюємо як метелики».

Методика створення казкового середовища

Подорожування казковою країною — це реальність для дити-ни. Вона реально переживає перевтілення, бере участь у приго-дах, при цьому дуже легко сприймає «казкові закони», норми та правила поведінки, які батькам часто буває важко прищепити у реальному житті.

Дитина розуміє, що:

4 треба прислуховуватися до друзів,

4 жити слід дружно,

4 не можна руйнувати все навколо (бо казка щезне!),

4          потрібно нести відповідальність за власні вчинки.

Особливого значення набуває методика стеорення казкоеого

середоеища.

Це особливе середовище захищеності та таємничості!

Для полегшення процесу «перенесення дитини у казкову краї-ну» автор методики Т. Д. Зінкевич-Євстігнєева пропонує дотри-муватися таких правил:

5          зала, де проводиться заняття, повинна бути не менш ніж

20 кв. м.;

■S освітлення — не яскраве (краще використовувати темні штори), у кутку — невелика лампа, яка особливо потрібна, якщо участь беруть малі діти;

■S залу треба звільнити від зайвих меблів (винести, закрити, задрапірувати);

зу, a ;гідно сюжету, це зберігає стан таємничості, заінтригова-

•          обов’язковим є використання музики під час створення каз-

•          обов’язково мати костюм ведучого як атрибут казки;

•          підготовка дітей до входження у казку повинна відбуватися перед дверима (!) у залу. Основне завдання для дітей: слухати, обережно та легко ходити та активно сприймати казку.

•          у заш має бути м1Сце для перевтшення «Чарпша лампа», або «Чарівний тунель», біля яких діти за власним бажанням перевті-

Ю^лГв^оТате™рапевта особливо важливим є фіксування персонажів, в яких перевтілюються діти, оскільки воно досить

Можна вести таблицю аналізу (див. табл. 2.3).

Таблщя 2.3