Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fe018f395ae1d86b235c267fcfb50220, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.5. ЛЕКЦІЯ: ПРАКТИКА КАЗКОТЕРАПІЇ ТА ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.1.5. ЛЕКЦІЯ: ПРАКТИКА КАЗКОТЕРАПІЇ ТА ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

0 Казкова лялькотерапія у роботі з дітьми із стре-

совими станами. 0 Техніки арттерапії у практиці психокорекції і пси-

хотерапії. 0 Методика створення казкового середовища. 0 Драматизація казок у казкотерапії.

нкевич-Євстігнеєвою має такі етапи роботи: виготовлення ляль-ки, «оживлення» та знайомства з лялькою, використання ляльки у казкових сюжетах.

Особливого значення набуває процес виготовлення ляльки.

Вш дозволяє об'єднати дитину з дорослим (батьками). Цю мето-дику відносять до проективних діагностичних, оскшьки, ство-рюючи власну ляльку (за власним бажанням та задумом), дитина часто відображає в ній себе, свої проблеми. Іноді така лялька ві-зуально буває схожою на свого творця, що підтверджує проекти-вний характер зазначеної методики.

У спільній роботі дитини та батьків над створенням ляльки ос-новна ідея-проект мають належати самій дитині. Дорослий стиму-лює дитячу фантазію (емощйна шдтримка, похвала, обговорення питань вибору матеріашв та техніки виготовлення, тощо) та допо-магае на хехшчному ршш реалізувахи дихячий задум. Дрсвід робо-ти показує, що ця спільна робота носить виховуючии характер, допомагає краще шзнати дорослому й дитині один одного, отри-мати реальний досвіт об'єднання у шільній справі, провести весе-ло та цікаво вільний час у сімейному колі (див. мал. 2.4).

Мал. 2.4. Лялька-полтавка. Робота студентки III курсу

Найбільш зручним у даній роботі є виготовлення ляльок-маріонеток. Лялька-маріонетка є добрим засобом самовираження для аутичних, сором'язливих дітей. Виготовлення такої ляльки

Д°ТЕв=Г^ГГ„и67аГм<=Тьн"

S розвивати вміння малими засобами виражати характер;

V         розвивати здатність тонко відчувати інших; та те; що відбу-вається навколо;

V         розвивати здатність до концентрації уваги;

V         зміцнити зв'язок Дитина — Фахівець — Батьки.

Характерним для процесу виготовлення власної ляльки є те,

що дитина часто персоніфікує себе з даною іграшкою, відобра-жаєсебе,своїдумкитапроблеми.

На етапі «оживлення» та знайомства з лялькою дитина від-працьовує механізми саморегулящї: на образному рівні вчиться тримати себе в руках та адекватно виражати власні почуття. Че-

ституту казкотерашї, непосидючі, рухливі діти стають більш

=S ™^^          не-

Дітям пропонується представити власну ляльку:

і Як звати ляльку?

f Щополюбляє?

I Якрухається?

f Прощомріє? Для важких «особливих» дітей в яких спостерігається незгра-

f петрушечні ляльки (на руці); f в'язані пальчикові;

f ляльки-рукавички (на «спині» рукавички-тримач, який фік-сує кисть руки);

I «Я-лялька» (розмір іграшки дорівнює росту дитини, вш

I розвивати мовлення дитини;

I впливати на емощйну та моторну активність;

і г=5=І=-

Вчені розглядають гру з ляльками як діагностичне та терапев-тичне явище одночасно (Irwin, 1993). За методикою, запропоно-ваною Зшов'євою Н. О. та Михайловою Н. Ф., для дітей, що пе-режили насилля, або мають проблеми у сощалізащї, рекоменду-ють набір із 15—20 різних ляльок: агресивні, миролюбні, ляльки,

 

%ЇЇ^£Ж£ЇЇ%Г^ ^ •*"**

 

Мал. 2.5. Види ляльок

Процедура проведення такої лялькотерапії:

О терапевт пропонує ознайомитися з ляльками;

тих запитань;

& у процесі програвання сюжету терапевт втручається тільки в разі необхідності або на прохання дитини;

О по закшченню гри терапевт розмовляє з лялькою: задає знову питання відкритого типу про думки, почуття, дії ляльки, a потім поступово й непомітно переносить свої питання та штер-претащюбезпосередньонадитину.

В ігровій терашї Гаррі Лендрета в рамках недиректованого кшєнт-центрованого шдходу (К. Роджерс) терапевт вбачає свою функцію в тому щоб розуміти та відображати емоційний стан дитини під час гри.

™гз=^^          час те-

4 іграшки із реального життя:

лялькова родина (краще-- ляльки-марюнетки, за допомо-гою яких можна обіграти сшейні відносини), ляльковий буди-ночок, машини, човники (можливість пересуватися у просторі кімнати, та наближатися до терапевта), каса (швидке почуття

°НЙ°грашки, які дозволяють відреагувати агресію:

ка знаходиться на її руці, розглядає її відокремленою від себе. За-вдяки цьому може активно включатися в ігрову діяльність, розкривати свої найпотаємніші почуття, за принципом: це — не я, це - лялька! («Це не я казав. Це лялька так каже!», «Я відчу-

Цікавий сучасний досвід використання ляльки як об’єкта

народної педагогіки та часто з’являлась у творах народних май-стрів. Своєрідний синтез цих двох ідей спостерігається у твор-чості відомої української художнищ Наталії Рудюк (м. Киів), яка активно розвиває ідею українського сучасного лялькарст-еа. її ушкальна творчють - це високохудожш зразки перене-сення внутрішнього світу людини (часто й самої авторки, оскі-льки більшість ляльок мають навіть фотографічну схожість з нею) у художні образи ляльок, які сповнені прагненням відчува-ти, любити, шукати істину людського буття! Цікава й сама каз-кова основа авторських сюжетів: Лялька-Янгол, Лялька-Амазон-ка, Лялька-Фенікс тощо.

АРТТЕРАПІЯ — терапія мистецтвом, турбота про душу ди-тини за допомогою мистецтва, що передбачає велику палі-тру видів діяльності: від зображувальної діяльності до теат-ралізації.

Виділяють 4 аспекти арттерапії:

JSS діагностика, J& корекція

які відображають самосприйняття дитиною себе в світі. Малю-нки м«жуть виконуватися на такі теми:

^«?Г^УГ;        »;ме„еФеЯ»;

•          «Моя родина в образах тварин»;

•          «Моя родина в образах казкових героїв» тощо.

Останні два завдання можуть вважатися казкотерапевтични-ми, оскільки використовують метафору та ідею перевтілення.

бурзького інституту казкотерапії модифікації тесту на сприй-мання кольору:

Перед дитиною розкладаються картонні прямокутники різних

—і,      Е^Д,    ічві    шшшт

шшшшт,  шшшшшт    щд   ЕЗД.

Це казкові квітки. Дитині пропонується уявити казкового ме-телика, який літає над квітковою галявиною та сідає по черзі на

складається її індивідуальна шкала уподобань (див. табл. 2.2).

Подальший аналіз кольорової гами малюнка дитини можна робити використовуючи саме цю шкалу.

Таблиця 2.2Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fe018f395ae1d86b235c267fcfb50220, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0