Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
АЛГОРИТМ ДІЇ ДИДАКТИЧНОЇ КАЗКИ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

АЛГОРИТМ ДІЇ ДИДАКТИЧНОЇ КАЗКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

 

                       

            В3^=Г

            1         

            (пре?еГвГ„^д==Г„иХ

емоції з цього приводу);      

            1         

            допомога герою: «Тільки Ти можеш допомогти!».          

                       

Рис. 2.4. Алгоритм дії дидактичної казки

Причинипоганоїповедінкидитини, які можна корегувати у казкотерапи

помагає успішно долати труднощі у формуванні соціального об-разу «я» у дитини.

Вчені називають такі 5 основних причин демонстрування ди-тин1)ю свого протесту проти соціуму:

ло3іє владою-турботу про своїх підлеглих);

5)У дитини не сформоване почуття міри (невихованість).

Питання для самоперевірки 1 .Дайтевизначенняказкотерашї.

процесі.

3. Поясніть основні завдання казкотерапії.

4. Які види казок використовуються у казкотерапевтичних техн.логіях?

Література

1.         Вачков И. В. Сказкотерапия: Развитие самосознания через психологи-ческую сказку. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Ось-89, 2003. — 144 с.

2.         Зинкевич-Евстигнеева Т. Д, Грабенко Т. М. Практикум по креатив-ной терапии. — СПб.: «Речь», «ТЦ Сфера», 2001. — 400 с: С. 9—191.

3.         Зинкевич-Евстшнеева Т. Д., Тихонова Е. А. Проективная диагно-стика в сказкотерапии. — СПб.: Речь, 2003. — 208 с.

4.         Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой: Для работьі с детьми дошк. возр. — Харьков: Фолио, 1996. — 464 с.

5.         Medeedeea И. Я., Шишова Т. Л. Книга для трудньіх родителей. — М.:Роман-Газета, 1994. - 269 с.

6.         Развивающая сказкотерапия / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. — СПб.: Речь, 2006. — 168 с.

7.         Сказка как источник творчества детей: Пособие для педагогов дошк. учреждений / Науч. рук. Ю. А. Лебедев. — М: ВЛАДОС, 2001. — 288 с

8.         Соколов Д. Ю. Сказки и сказкотерапия, а еще Лунньіе дорожки, или приключения принца Зно. — 4-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. — 224 с.