Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОСНОВНІ ЗАСОБИI ВИДИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

ОСНОВНІ ЗАСОБИI ВИДИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

 

Засоби естетотерапії                      Види естетотерапії

МИСТЕЦТВО

літературне    бібліотерапія, техніка абсурдизації (римування, словотворчість, каламбури)

музичне          музикотерапія, вокалотерапія, звукотерапія

образотворче терапія кольором, світлотерапія, арттерапія

синтетичні види мистецтва:

театрально-драматичне       психодрама, маскотерапія, іміджтерапія

хореографічне            формокорекційна  ритмопластика,  танцювальна

мистецтво фотографії           фототерапія

TV-мистецтво           телевізійна психотерапія

фольклор        фольклорна арттерапія

ПРИРОДА

ландшафт       натурпсихотерапія, природотерапія

пісок   пісочна терапія

вода    акватерапія

повітря           аеротерапія

аромат            аромотерапія

рослини         квіткотерапія, дендротерапія

тварини         анімалоте)апія (петтерапія, дельфінотерапія, іп-

каміння (літосфера)   літотерапія

колір   кольоротерапія

світло  світлотерапія

смак    смакотерапія

РЕЛІГІЯ

релігія                | православна психотерапія

Закінчення табл. 2.1

 

Засоби естетотерапії Види естетотерапії

КАЗКА

казка   казкотерапія

лялька лялькотерапія

ГРА

гра       ігротерапія

образ   імаготерапія

СШЛКУВАННЯ

любовтадружба         мамотерапія, холдинг терапія

мікросоціум    ?;=„s;r™"' —рашя, -

телефон          телефоннатерапія (телефон Довіри)

колектив   академічної групи           соціотерапія

СМІХ/сльози

сміх     сміхотерапія

сльози сльозотерапія

СПОРТ

рух      кінезітерапія

ПРАЦЯ

праця  трудотерапія

хобі     терапія улюбленою справою, хобі-терапія

КОМП'ЮТЕР

комп’ютер     Delete-терапія

Питання для самоперевірки

1.Дайте визначення естетотерашї, поясність актуальність впровадження курсу естетотерашї у корекщйно-педагопчну дія-льність дошкільного закладу та у роботу соціального педагога.

2. Обгрунтуйте сутність естетизащї педагопчного процесу. Визначіть об’єкт, предметта завдання естетотерапії.

4.         Поясність принцип виділення видів естетотерапії серед психотерапевтичних методик.

5.         Парадигма естетотерапевтичного впливу має бути гуман-ною. Обгрунтуйте цю парадигму відповідно до шдвалин гуманіс-тичної педагогіки та особистісно зорієнтованої педагогіки.

Література

1.         Артпедагогика и арттерапия в .пециальном образовании: Учеб. для студ. сред. и вьісш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т А. Добровольская. — М.: «Ака-демия», 2001. — 248 с.

2.         Гиппиус С. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. — СПб.: «Речь», 2001. — 346 с.

3.         Зязюн I. А, Сагач Г. М. Краса педагогічної дії. - К., 1997. - 302 с.

4.         Карвасарский Б. Д. Психотерапія. — М.: Медицина, 1985. — 305 с.

5.         Киященко Н. И. Современньіе концепции зстетического воспита-ния. —М., 1998.

6.         Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходьі, диагностика, сис-тема занятий. — СПб.: Речь, 2005. — 256 с.

7.         Лещенко Марія. Зар.,біжні технології підготовки учителів до ес-хехичногіихован^. -^ 1996. - 192 с.

8.         Психотерапевтическая знциклопедия / Под ред. Карвасарско-го Б. Д. — СПб.: Питер, 1999. — 752 с. Мастера психологии.