Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

О.А. Федій

Естетотерапія

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Київ - 2007

УДК 37.036 + 615.851(075) ББК 74.580.054я73+87.87я73 Ф 32

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-551 від 13.04.2007 р.)

Рецензенти:

Хомич Л.О. – завідувач відділу проблем виховання у професійно-технічних закладах Інституту педагогіки і психології професійної осві-ти АПН України, доктор педагогічних наук, профессор;

Стрельніков В.Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та історії Полтавського університету споживчої кооперації України;

Антонець М.О. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри філо-софії, соціології та психології Полтавської державної аграрної академії.

Федій О.А. Ф 32 Естетотерапія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літера-тури, 2007. – 256 с.

ISBN 978-966-364-499-8

У посібнику представлена оригінальна авторська концепція естето-терапевтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого-педагогічні технології подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовира-ження та творчого вияву. Здійснена спроба теоретико-практичного до-ведення необхідності й можливості гуманно-ціннісного, індивідуально-духовного ставлення педагога до дитячої особистості.

Курси з дисциплін по естетотерапії розроблені у кредитно-модульній системі викладу навчально-методичного матеріалу.

ISBN 978-966-364-499-8     © Федій О.А., 2007

© Центр учбової літератури, 2007