САМОСТІЙНА РОБОТА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

 

№        Рейтингове оцінювання самостійної роботи студентів   бали

1          Тестування (опитування) за темами 1-го модуля 0—14 балів

2          Тестування (опитування) за темами 2-го модуля 0—14 балів

3          Тестування (опитування) за темами 3-го модуля 0—14 балів

Максимальна кількість балів за три модулі   42 бала

Для оцінювання самостійної роботи студентів використовуємо таблицю 1.20.

Таблщя 1.20

(для оцінювання самостійної роботи курсу)

 

10—14 балів  «відмінно»

6—9 балів      «добре»

0—5 бала       «задовільно»

0балів «незадовільно»

Таблщя 1.21