1.3. СПЕЦКУРС 3 СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОПКИ «ЕСТЕТОТЕРАПІЯ» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.010105 — «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОПКА» (СПЕЦІАЛІСТ) 1.3.1. ЗАГАЛЬНА ТЕМАТИКА МОДУЛІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

Таблиця 1.13

ЗАГАЛЬНА ТЕМАТИКА МОДУЛІВ

 

№        ТЕМА Кількість годин

 

           

            лек.     практ. лаб.     сам.

1          2          3          4          5          6

Модуль 1. Науково-методологічні основи естетотерапії

1          Науково-педагогічні основи естетотерапії. Творче самовираження як основна мета 2          2                     

2          Християнсько-духовні  засади  естето-     2                                

3          Зарубіжні технології естетизації педагогі-чного процесу 4                                

Закінчення табл. 1.13

1          2          345      6

 

4                                                         2 3 3

2

Усього:                                  8      2         \  10

Модуль 2. Естетотерапія мистецькими засобами

1          Філософсько-педагогічні основи та прак-тика казкотерапії Лялькотерапія       224     

2          Музикотерапія           2          2                     

3          Українська фольклорна арттерапія 2          2                     

4          Фототерапія   2                      2         

5          Інші види ЕТ:                                    2 2 2 3 2

Усього:                                  8      6      6     11

Модуль 3. Види естетотерапії природними та ігровими засобами

1          Теорія та практика ігрової терапії    4          2          2         

2          Теорія та практика пісочноїтерапії  4          2          2         

3          %Z2?££SZ3££.~        2          2                     

4          Інші види ecmemomepanir: Імаготерапія та технології ейдетики                                     1 1

2 1 1 1 1 2

            Усього:           10        6          4          10

            Усього 81:      26        14        10        31