Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2.3. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

1.2.3. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

Таблщя 1.6

ЛЕКЦІЙНИЙКУРС

 

№        Рейтингове оцінювання лекційного курсу            Бали

1          Відвідування лекційного курсу        +1 бал за відвідування, -1 бал — за пропуск

2          За ведення конспекту кожного модуля      0-3 балів

Максимальна кількість балів за 3 модуля: 23 бала (за 14 лекцій)

При переведенні оцінки за ведення конспекту лекційного кур-су у бали використовуємо таблицю 1.7:

Таблщя 1.7

ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ 5-БАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ОЦІНЮВАННЯ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУ (бальну)

(для оцінювання конспекту лекційного курсу)

 

3бала  «відмінно»

2бала  «добре»

1 бал   «задовільно»

0балів «незадовільно»

Таблщя 1.8

ПРАКТИЧНИЙКУРС

 

№        ^Ш-^-^^^~     Бали

1          Підготовка фіксованого виступу та виконання практичних зав-дань    0—1,5

2          Усний виступ           0—1,5

Максимальна кількість балів за одне заняття: 3 бала

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття (3 модулі) -- 3 • 15 занять = 45 балів

При переведенні оцінки за практичний курс у бали використо-вуємотаблицю 1.9:

Таблщя 1.9

(для оцінювання практичного курсу)

 

1,5 бала          «відмінно»

1 бал   «добре»

0,5 бала          «задовільно»

0балів «незадовільно»

Таблщя 1.10

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

№        Рейтингове оцінювання самостійної роботи студентів   Бали

1          Тестування (опитування) за темами 1-го модуля 0—7 балів

2          Тестування (опитування) за темами 2-го модуля 0—14 балів

3          Тестування (опитування) за темами 3-го модуля 0—11 балів

Максимальна кількість балів за три модулі   32 бала

При переведенні оцінки за самостійну роботу в бали викорис-товуємо таблицю 1.11:

Таблщя 1.11

(для оцінювання самостійної роботи курсу)

 

Модуль 1        Модуль 2        Модуль 3        5—бальна система

6—7 балів      12—14 балів  9—11 балів    «відмінно»

4—5 балів      7—11 балів    5—8 балів      «добре»

1—3 балів      0—6 балів      0—4 балів      «задовільно»

0балів 0балів 0балів «незадовільно»

Таблиця 1.12

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК БАЛІВ ПО КУРСУ

 

Максимальна кількість балів за перший модуль

самостійна робота:    7 +

6          +

7          = 20 балів

Максимальна кількість балів за другий модуль

самостійна робота:    8 +

18 +

14 = 40 балів

Максимальна кількість балів за третій модуль

„Р™,=;

самостійна робота:    8 +

21 +

11 = 40 балів

Максимальна кількість балів три модулі

„Р=г=;

самостійна робота:    23 + 45 + 32 = 100 балів