Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯКИХ УГОД ЩОДО СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯКИХ УГОД ЩОДО СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

У пертому розділі «Рго1еспп§ Тгасіе 8есге*8» книги Богг К апсі Мшсп С. «Ргоїеспп§ Тгасіе 8есге*8, Раіепіз, Сорупфй апсі ТгасІетагЬ» (№¥, Іоіш АУІІеу & 8оп8, 1990- 342 р.) міс-ТИТЬСЯ 17 форм документів, рекомендованих авторами для охо-

Рогт 1-2 Тгасіе 8еш* Ье§епс1 (іІопереджувальний напис на секрет! виробництва).

Рогт 1-3 Тгасіе 8есгеі ог Сотрапу Ргорпеїагу Іп&гтапоп (Ско-рочені попереджувальні написи на секреті виробництва).

Рогт 1-4 Етріоутепі А§геетет Ке§агс1іпе Сопйсіеітаі Ішог-

нотатка найманому пращвникові від президента компанії).

Рогт 1-6 Етріоуее Мапиаі «\УЫ Аге Тгасіе 8есгеїз?» (Пщруч-ник найманого пращвника «Що є секретами виробництва?»).

Рогт 1-7 Етріоуее Ехії Мегуіе\у Спескіізї (Анкета про ш-терв’ю з пращвником, який звшьняється).

Рогт 1-8 Аскпо\у1ес1етепі оґЕхіі Мегуіе\у (Розписка найманого пращвннка про проведене з ннм прп звшьненні штерв’ю).

Рогт 1-9 Ро11о\у — Ир Ьепег Айег Тегттайоп (Лист колиш-ньому найманому пращвникові шсля його звшьнення).

Рогт 1-10 Соуепапї N01 їо Сотреге (Угода про уникнення конкуренщї).

Рогт 1-11 РОІА Тгасіе 8есгеї Ье§епс1 (Попереджувальний над-пис про те, що у документ!, який шдпадає під «Закон про свободу шформащї» (Тпе Ргеесіот оґ Іп&гтайоп Асі), МІСТИТЬСЯ секрет

Рогт 1-12 РОІА N011 — Тгасіе 8есгеї Ье§епс1 (Попереджувальний надпис про те, що у документ!, який підпадає під «Закон про

нх^™с^^

(Квитанщя про повернення подавачеві його секретів виробництва).

Рогт 1-15 Бізсіозиге Аёгеетеп1 (Угода про розкриття).

Рогт 1-16 Тгасіе 8есгеї Шпсіізсіозиге А§геетепї (Ьоп§ Рогт) Угода про нерозкриття секрету виробництва (довга форма).

Рогт 1-17 Тгасіе 8есгеї Шпсіізсіозиге А§геетепї (8погі Рогт) Угода про нерозкриття секрету виробництва (коротка форма).

зап2нГа^^

^^П^^^^%^^^^ ВиГЄаП

• Рогт А. - Рог Изе \¥пеге Сотрепзапоп 1з N«1 ЕхресЫ (Для використання тоді, коли не очікується винагорода за подану

1Д•рогт В. - Рог Изе Шеге Сотрепзагіоп Із Норесі Рог (Для використання тод1, коли сподіваються на компенсащю за подану щею). Містить 1 документ «Сопсіійопз Гог 8иЬтіззюп» (Умови по-

• Соттасї Гог Ассерїапсе оґ а ЗиЪгшпЫ Иеа (Контракт про прийняття поданої ідеї).

• Соттасї іп Кезресї їо а СопїМетіаІ Бізсіозиге оґ Шеуа1иаЫ Іпгогтайоп Ргезитесі їо Ье УаІиаЬІе (Контракт щодо

конфіденщйного розкриття неоціненої шформащї очікуваної як

Містить зразок Угоди (А§геетепї),Листової угоди (Ьепег А§геетепт) і Кшцевоі оцшкової угоди (Ршаі Еуаіиапоп

• Угода про сферу технічних цшностей, з якими матиметься справа (ИеЫ оГТеспшса! Уаіиез го Ье Беаії \УіІЇі).