Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. ПАРИЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.1. ПАРИЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

У частині друпй статті першої «Паризької конвенщї про охорону промислової власності» від 20 березня 1883 року перелічено об’^кти промислової власності, на які поширюється зазначена Конвенщя. Це: - патент (райпіз);

= зГГо6^в (уГа„„я"ег1ке тагк,); -^ЇЇ^^Г&ж* (Мсапо„ с,

В офщійному російськомовному перекладі тсля слів «патент» додаваїося «Гвинаходи». В англ^ному текст, цього „емае Там зазначено лише, — «патента» і всі вказані вище об'екти

Гг„7(п у=таГ=^

тів промислової власності. Очевидно, на початку переліку слово «патенти» слщ було б опустити і записати там «винаходи», без уточнения якими охоронними документами вони можуть охоро-нятися у країнах-учасниках Паршького союзу з охорони проПаризька конвеншя як бачимо, „е згадуе науке, вщкритгя,

У підпункті III статгі 2 «Визначення» «Конвенції, що засновує всесвітню організащю штелектуальної власності», підписаної у Стокгольмі 14 липня 1967 року, зазначено, що штелектуальна влас-ність включає права, що стосуються:

= в=Г55^^1^Х^=у, Рад.- і Телев, зійних передач;

— винаходів у всіх галузях людської діяльності;

= Ц=ГзРр=,

— товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових на-йменувань і комерщйних позначень;

— захисту проти недобросовісної конкуренщї, а також всі ш-ші права, що належать до штелектуальної власності у виробни-чій, науковій, літературній і художній галузях.

=Р,Г„Я™^^^

часі і просторі монополію на володшня, користування і розпо-рядження цнРм Р1шенням. Шсля сплину тер^н? правовое' охо-рони технічне рішення потрапляє до сфери суспшьного надан-ня (риЬІіс сіошаіп) і стає таким, яке належить всш і нікому

Винахідник напою «Кока-Кола» з американського міста Атланта (штат Джорджія) свого часу вирішив не патентувати рецеп-ту^ншюА доклав^уснль, щоб вона збереглася 2комерцшна таємннця. Потенщйно на наши «Кока-Кола» можна було отрима-тн патент. Фактнчно цього не було зроблено. 3 технічної точкн зору запатентованнй наши «Кока-Кола» впявпвся б, очевидно, не кращнм І не пршнм, шж реально незапатентованнй наши. ВинаЗазначений вище широко відомий приклад залучено для аргу-ментації положення про те, що комерційна таємниця технічного характеру може без сумніву вважатися об’єктом інтелектуальної

логіка підказує, що воно вже дещо зробило для становлення її

пр Перейдемо д ни міжн исту дно-правового акта початку 90-х років

минулого століття.