Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. ВИДИ КОМПАНІЙ ОФШОРНИХ ЗОН ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.2. ВИДИ КОМПАНІЙ ОФШОРНИХ ЗОН ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Всі компанії, які можуть бути зареєстрованими в оф-шорних зонах, поділяються за різними ознаками.

Перша ознака. Залежно від організаційно-правових форм юридичних осіб вони поділяються на:

1. Компанії закритого типу. Як правило, — це акціонерні то-вариства закритого типу, акції якого належать обмеженому колу осіб і не можуть бути запропонованими для широкої публічної реалізації;

2. Компанії відкритого типу з обмеженою відповідальністю. Це — акціонерні товариства відкритого типу, акції якого можуть бути вільно проданими на фондовому ринку всім бажаючим. Ак-ціонери компанії при цьому несуть відповідальність тільки в межах вартості своїх акцій.

3. Компанії з необмеженою відповідальністю. Друга ознака. Залежно від напряму діяльності вирізняють насту-пні компанії:

1. Інвестиційні компанії та фонди. Будь-яка інвестиційна ком-панія, яка має власний капітал, може вкласти його на депозитний рахунок в банку в офшорній зоні, або купити на ці гроші обліга-ції. Відсотки, які при цьому компанія отримує, не підлягають оподаткуванню. Інвестиційний фонд, як правило, утворюється у формі відкритого товариства. Вони вкладають свої засоби в портфелі цінних паперів інших інвестиційних структур, спеціалі-зованих фондів або в інші види діяльності. В більшості випадків інвестиційні компанії та фонди реєструються на Кайманових та Багамських островах, в Гонконгу та Сінгапурі.

2. Холдингові компанії. Головним чином такі компанії воло-діють цінними паперами інших компаній, правами власності на патенти, авторськими правами, різними торговими марками то-що. Особливо вигідно для такої компанії реєстрація в офшорній зоні, коли вона має розповсюджену мережу філій. Як сама ком-панія, так і філії, які їй належать, звільняються від сплати різних прибуткових та корпоративних податкових платежів і у них

(а також у фшії) з’являється можливість акумулювати додаткові кошти (що є економією на податках) для подальшого розвитку та розширення своєї діяльності, швестування в різні напрямки дія-льностї та проекти на маиоутнє. Наиошьш часто такі компанії ре-єструються в Швейцарії, Люксембурзі, Ліхтенштейні.

3. Торговельні компанії. Реєстращя такнх компанш є най-більш розповсюджена і питома вага їх в загальній реєстращї оф-шорних зон є найбільшою. Ефективність таких компанш збіль-шується за рахунок внсокнх оборотів, отрнмання достатньо високих прибутків та шших доходів, які практично повністю зві-льняються від оподаткування.

4. Страхові компанії. Для зменшення ризику своєї дшльнос-ті або діяльності своїх структурних пщроздшів різні компанії користуються послугами страхових компанш, а найбшыш з них створюють свої, так звані, «кишенькові страхові компанії» або їх віддшення. Утворення останніх дозволяє компанії здшс-нювати перестрахування своїх ризиків навіть в шших великих страхових компаншх І мати при цьому економпо за шльговим оподаткуванням. Бшьшість таких компанш реєструються на Кайманових та Багамських островах, острові Гарнсі та шших

М1СЦЯХ.

5. Транспортах компанії. Реєстращя таких компанш в офшор-них зонах дає можливість мати економію на перевезенні вантажт за рахунок звільнення від оподаткування, або отримання суттє-вих пільг щодо прямих та непрямых податкш. Головним чином таю компанії реєструються в офшорних зонах, які мають порти, до яких приписують плавзасоби. До таких зон належать Панама, Ліберія, Кшр, острів Мен, Пбралтар тощо.

Тремя ознака. Залежно від типу та назви компанії:

1. ЬшпЫ рагтегзЫр - змішане або командитае товариство, в якому повну відповідальність за боргами несуть не всі учасни-ки компанії, а тільки окремі особи;

2. ІХС - Ілтйесі ЬіаЬіНгу Сотрапу - компанія з обмеженою відповідальністю, яка не мае права випускати свої акщї ДЛЯ ВСІХ бажаючих їх придбати;

3. ЬБС— Ьітііесі Бигапоп Сотрапу— компанія з обмеже-ним строком існування. Особливість полягає в тому, що вона

4. 8А — 8осіесіасі Апоштав — в перекладі з іспанської мови означав акціонерне товариство;

всюджувати та вільно продавати свої акщї.

7. Назви компаній, які складені з прізвищ або імен фізичних та юридичних осіб.