Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ 3.3.1. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.3. ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ 3.3.1. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Фірм, які надають фінансові послуги, сьогодні не бра-кує Вони готові вивчати тенденції розвитку бізнес-структури, оцінювати потенціал, давати поради стосовно підвищення варто-сті бізнесу. Клієнтам (українським підприємствам і представниц-твам іноземних компаній) пропонується аудит, консалтинг у сфе-рі оподаткування й підтримки бізнесу.

Консалтингові компанії допомагають зробити перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності якомога простішим. З цією метою розробляють і реалізують індивідуальний план такого переходу складають і тестують окремі документи (облі-кова політика, проформи звітності, плани рахунків) тощо. Тоб-то забезпечують повноцінну фінансову роботу будь-якої орга-нізації.

Характерною рисою міжнародного фінансового консалтингу є те що консультаційні послуги надаються іноземними та україн-ськими фахівцями, які мають відповідну підготовку та кваліфіка-цію. Такі спеціалісти повинні розумітися і на місцевих умовах та правилах ведення бізнесу, і на міжнародних.

Все більше вітчизняних компаній мають намір у найближчому майбутньому вийти на світові ринки капіталу, тож супроводжен-ня відповідних операцій набуває все більшого значення. Міжна-родна консалтингова компанія, незалежно від спеціалізації, опе-рує кількома мовами (обов’язково — англійська плюс 3-4 мови на вибір клієнта), залучає до роботи консультантів та експертів з різних країн, має представництва в інших країнах (чим більше представництв — тим відомішою є компанія у світі), є учасницею професійних міжнародних об єднань (наприклад Європейської бізнес-асоціації, Асоціації незалежних аудиторських і консалтин-гових фірм тощо).

Окремо слід сказати про міжнародні юридичні послуги. Парт-нерські відносини з іноземними компаніями не обходяться без участі спеціалістів з міжнародного права. Такі послуги в основному надають компанії, що спеціалізуються на цьому виді юри-дичної допомоги. Компаній, які б давали консультації лише з міжнародного права, — небагато. Як правило, такий вид юриди-чної допомоги пропонується в комплексі з іншими видами конса-лтингових послуг.

Управлшня ефективністю бізнесу — питания складне. Досяг-нення усшху в щй сфері залежнть не лнше вщ шдивщуального шдходу до кожного клієнта, а й вщ професюналізму експертів. Мжнародні компанії мають змогу залучати до роботи консультанта з різних країн. Чим більше фахівщв — тим кращих резуль-татш буде досягнуто нрн внр^енн, окремої нроблеі.

Основними гравцями на цьому ринку послуг є українські

можливість надання консультащй англійською мовою, однак якість таких послуг важко порівняти з роботою справжніх конса-лтерш-мгжнародІшкп, Отже, українсь/им компаниям, аби завою-вати свого клієнта, варто шукати конкурентні переваги.