Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

1. Андрійчук В. Г. Зовнішньоекономічна політика в контексті страте-гії економічного і соціального розвитку країни // Політика і час, 2004, № 7—8, С. 3—12.

2. Бабин Э. П., Исаченко Т. М. Внешнеэкономическая политика: Учеб. пос. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. — 463 с.

3. Багрова І. В., Гетьман О. О., Власюк В. Є. Міжнародна економіч-на діяльність України. Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 384 с.

4. Глобалізація і безпека розвитку. Монографія / За ред. О. Г. Біло-руса — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

5. Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України. — К.: Логос, 2003. — 328 с.

6. Економічна політика: Навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 288 с.

7. Забарная Э. Н., Харичков С. К. Современная экономическая политика. — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2003. — 337 с.

8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. /За ред. Ю. В. Макогона. — К.: «Центр навчальної літератури», 2006. — 424 с.

9. Зовнішньоекономічна політика України: європейський та російсь-кий вектор / За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: КНЕУ, 2005. — 280 с.

10. Ливенцев Н. Н., Костюнина Г. М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник. — М.: Экономистъ, 2004. — 368 с.

11. Майєр Дж. М., Раух Джемс Е., Філіпенко Антон. Основні про-блеми економіки розвитку. — К.: Либідь, 2003. — 688 с.

12. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр. — К.: КНЕУ, 2003. — 948 с.

13. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / За ред. В. Г. Андрійчука: Моногр. — К., МІСД, 1996. — 148 с.

14. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін та ін. — К.: Либідь, 2002. — 470 с.

15. Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України.: На-вч. пос. — К.: МАУП, 2004. — 272 с.

16. Храмов В. О., Бовтрук Ю. А. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 172 с.

17. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001. — 488 с.