Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища : регіональна економіка та природокористування : Бібліотека для студентів

4.2. Оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 

магниевый скраб beletage

На підприємствах чорної та кольорової металургії, хімічної про-мисловості і енергетики витрати тільки на атмосфероочисні споруди досягають 20% від загальної вартості основних виробничих фордів, і вартість їх продовжує зростати.

Збитки від забруднення середовища відбуваються одночасно в декількох аспектах: моральному, естетичному, престижному, натуральному, соціальному, екологічному, правовому та інших. 1. В моральному аспекті вони найбільше відчутні в погіршенні

настрою через витрати вільного часу, призначеного для інших

справ, негативних емоцій з приводу захворювання рідних та

близьких, за гибелі зелених насаджень та ін.

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

2. В естетичному аспекті збиток відчутний у вигляді втрати важ-ливих для нас якостей природного середовища: красивих пейза-жів і гармоній ландшафту, пам’яток історії та ін.

3. У престижному аспекті збитки виявляються в негативному ставленні людини до забрудненої ділянки його роботи або району проживання чи міста відпочинку його сім’ї та ін.

Всі вказані вище три види збитків у більшості випадків важко під-даються виразу в грошовій формі, але відносно легко їх можна визначити непрямим шляхом.

4. В натуральній формі збитки виражаються у зниженні урожай-ності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, птиці, зменшенні строку служби основних виробничих фондів, збільшенні числа захворювань людини, тобто всі результати, як наслідки забруднень, можуть бути представлені в натуральних показниках: кілограмах, метрах, годинах, комплектах, умовних одиницях, що мають вартісний вираз.

5. Соціальні збитки виявляються в підвищенні захворювань, ско-роченні тривалості життя та збільшенні витрат населення на боротьбу з забрудненням у домашньому господарстві, зростанні собівартості очищення води та інше.

Перші чотири розглянуті форми збитків дуже тісно взаємопов’язані і тому в економічних розрахунках їх об’єднують в одну загальну форму – соціальну.

6. Економічні збитки (здійснення шкоди) – це фактичні або мож-ливі втрати, негативні зміни природи та живих істот, які утворю-ються від якихось комбінацій, що виражаються у вартісній фор-мі. В загальному вигляді економічні збитки стають вартісним виразом негативних змін у природі, суспільстві людей, неживих об’єктах, що відбуваються в результаті порушення екологічної рівноваги оточуючого середовища.

7. Правовий аспект збитків виявляється у вигляді грошових штра-фів або санкцій і в цьому відношенні він стає як еквівалентом інших збитків.

За часом дії збитки можуть бути явні та приховані, а також по-точні та прогнозні. Явні збитки порівняно легко і чітко визначають-ся за допомогою відомих наукових методів, а приховані збитки за умов існуючого рівня знань без проведення спеціальних наукових досліджень не виявляються.

Регіональна економіка та природокористування

Поточні втрати завжди існують у наш час і залежать від рівня роз-витку продуктивних сил у даний проміжок часу, що розглядається.

Прогнозні – це збитки, які очікуються або можуть настати у майбутньому: їх поділяють на період від 5 років і на збитки далекої перспективи.

За масштабом діяльності розрізняють: глобальні збитки (вони охоплюють усю земну кулю); континентальні (в розмірі континенту або групи країн); регіональні (об’єднують ряд промислових районів або окремі великі міста); локальні збитки окремого джерела забруд-нення або підприємства.

Економічні збитки класифікують за такими групами:

1. Потенційні, які не потребують витрат на їх ліквідацію у наш час;

2. Можливі, які спостерігаються за умов відсутності природоохо-ронних заходів, що знижують викид забруднюючих речовин, тобто ті, що розглядаються у перспективі в результаті можливо-го забруднення повітряного або водного джерел;

3. Фактичні (розрахункові) збитки, тобто витрати або негативні зміни флори та фауни, які виникають від забруднення навко-лишнього середовища і можуть оцінюватися в грошовому вимі-рі;

4. Попереджені збитки являють собою різницю між можливими та фактичними втратами, що визначаються на окремий період часу;

5. Ліквідовані збитки – це та частина фактичних збитків, на яку вони зменшуються внаслідок здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища.