Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 2 : регіональна економіка та природокористування : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 

магниевый скраб beletage

1. Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – с. 20.

2. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання розви-тку транскордонного співробітництва та єврорегіонів” // Офі-ційний вісник України. – 2002. – № 18. – с. 171.

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Держав-ної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки” // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – с. 265.

4. Баранский Н.Н. Экономическая география. Экономическая картография. – 2-е изд., перераб. – М.: Географгиз, 1960. – 452 с.

5. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 659 c.

6. Голіков А.П., Черномаз П.О., Казакова Н.А. Словник-довідник суспільно-географічних термінів. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2001. – 48 c.

7. Гранберг А.Г. Основы регионально экономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 495 с.

8. Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 272 с.

9. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 137 с.

10. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лек-цій. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

11. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. – К.: “АтрЕк”, 1997. – 256 с.

12. Региональная экономика / Градов А.П., Кузин Б.И., Мечников И.Д., Соколицын А.С. – СПб.: Питер, 2003. – 222 с.

13. Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития / Голиков А.П., Шищенко П.Г., Пистун Н.Д. и др. / Под ред. А.П. Голикова. – Харьков: ХГУ, 1994. – 304 с.

14. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу Укра-їни. – Львів: Світ, 1993. – 240 с.

15. Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 116 с.

Регіональна економіка та природокористування