Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Основні напрямки екологізації матеріального виробництва : регіональна економіка та природокористування : Бібліотека для студентів

8.4. Основні напрямки екологізації матеріального виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 

магниевый скраб beletage

Головний напрямок екологізації матеріального виробництва – це створення безвідходних (маловідходних) виробництв. Безвідход-не виробництво – це така господарська система, технологія і органі-зація якої забезпечують екологічну рівновагу і найбільш ефективне використання природної сировини і енергії.

Функціонування безвідходного виробництва забезпечується розробкою і впровадженням технологічних процесів і обладнання, що дозволяє: комплексно переробляти сировину з використанням усіх її компонентів; істотно зменшувати або повністю виключати забруднення навколишнього середовища відходами виробництва

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

і споживання; переробляти відходи виробництва і споживання з отриманням товарної продукції або використовувати відходи без по-рушення екологічної рівноваги; створювати замкнуті системи про-мислового водопостачання і безвідходні територіально-виробничі комплекси та екологічні регіони.

Основна еколого-економічна характеристика безвідходного ви-робництва – це максимальний ступінь переробки сировини, що за-безпечує мінімальні витрати природної речовини і енергії на одини-цю продукції і виключає забруднення навколишнього середовища.

Безвідходні (маловідходні) технології розвиваються в таких на-прямках: створення різноманітних видів безстічних технологічних систем і водооборотних циклів на базі існуючих, перспективних засобів, що впроваджуються; розробка і впровадження систем пе-реробки відходів виробництва і споживання, що розглядаються як вторинні матеріальні ресурси; створення принципово нових проце-сів отримання традиційних видів продукції, що дозволяє виключи-ти або скоротити технологічні стадії, на яких утворюється основна кількість відходів; розробка і створення ТПК з замкнутою структурою матеріальних потоків сировини і відходів, що мають мінімум викидів у навколишнє середовище.

Система стає безвідходною, коли на Н–й стадії забезпечується найбільш ефективне використання природної сировини і енергії, а кількість відходів, що виділяються, не виявляє негативного впливу на навколишнє середовище. Розрізняють два типи безвідходних техно-логій: відкриті і закриті. Відкрита система забезпечує безвідходне ви-робництво поетапно, за стадіями. Кінцева мета при такій системі дося-гається технологічним доповненням кожної стадії переробки відходів. Безвідходна система закритого типу характеризується тим, що відходи виробництва, що утворюються на різних ступенях технологічного про-цесу, наприкінці спрямовуються на переробку в початкову стадію.

Важливим напрямком екологізації матеріального виробництва на сучасному етапі є максимальне залучення в господарський обіг вторинних ресурсів.

Важливе значення для раціонального природокористування має створення на різних рівнях господарювання кадастру вторинних ре-сурсів і документа, що містить сукупність вірогідних і необхідних відомостей про кількість відходів, що утворилися, і основні напрям-ки еколого-економічної ефективності їхньої утилізації.

Регіональна економіка та природокористування