Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§2. УКРАЇНСЬКИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ДИСКУРС КІНЦЯ XIX — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§2. УКРАЇНСЬКИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ДИСКУРС КІНЦЯ XIX — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

на межі XIX—XX ст. художній рух в україні асоціюється, пере-дусім, з літературним процесом, що переживає своєрідну революцію і пов’язаний з іменами таких майстрів слова, як і. Франко, Леся укра-їнка, М. коцюбинський, О. кобилянська, В. Винниченко.

Творче піднесення, що спостерігається в українській літературі в цей період, — явище, безперечно, цікаве саме по собі. проте особ-ливо показовим є факт виникнення в її межах низки авторських естетичних концепцій. Цей процес мав обертальний характер. З од-ного боку, функцію теоретиків узяли на себе практики літератури. деякі з них — Леся українка, кобилянська, коцюбинський та інші — відпрацьовували свої концептуальні положення в опосередкова-ній формі (есе, листи, щоденники, автобіографії тощо), водночас, на-приклад, і. Франко цілком свідомо працював як науковець, а отже, його теоретична спадщина є не менш визначною, ніж художня. З іншого боку, в україні на межі століть вимальовується зворотна — «теоретико-літературна» тенденція, що пов’язана з іменами «ідео-логів» літературно-творчих угруповань: М. Євшана («українська хата»), М. Зерова («неокласики») та ін.

українська естетика: історична традиція й сучасний стан

Таким чином, специфічна спрямованість українських естетичних розвідок на межі століть має чітко виражені ознаки дискурсу, що був стимульований провідними діячами української літератури. Сис-тематизувавши набутий досвід, можна виокремити, принаймні, дві її особливості, які зумовили продуктивний теоретико-практичний діалог і водночас виявилися значною мірою рефлексією західноєвро-пейського естетичного руху.

у праці «дискурс модернізму в українській літератури) С. пав-личко наголошує на питанні зв’язку культуротворчого процесу в україні кінця XIX — першої половини XX ст. із західноєвропей-ським філософсько-естетичним і мистецьким рухом і зауважує, що «діалог навколо перекладів і літературних новинок із Заходу поділив письменників на два табори: «З одного боку стояли ті, що шанували символістів, ніцше, ібсена, Гауптмана, д’Аннунціо, Шопенгауера, з іншого — ті, що вважали авторитетами постаті попередньої пози-тивістичної епохи — ча