Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§3. ЕКСПРЕСІОНІЗМ : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§3. ЕКСПРЕСІОНІЗМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Серед художніх напрямів XX ст. особливе місце посідає екс-пресіонізм — визначне явище європейської культури. Цей феномен неод норазово був предметом естетичного аналізу і першим кроком на шляху його осмислення, певна річ, ставало термінологічне визначен-ня експресіонізму. проте опрацювання цього поняття виявилося до-волі поверховим. переважна більшість дослідників рухались у межах усталеної традиції і, відштовхуючись від етимології слова «експресіо-нізм» (від франц. exspression — вираження; офіційно цей термін було введено в науковий обіг В. Воррінгером), фактично задовольнялися таким підходом. принциповим зрушенням у цьому питанні став кон-цептуальний наголос російського дослідника В. Бранського: «...Якщо розуміти під експресіонізмом вираження усіляких переживань взага-лі, то будь-який художній напрям є експресіоністичним. і тоді термін втрачає свою специфіку. проте ми бачили, що цим терміном познача-ється вираження не різних почуттів, а тільки почуттів конвульсивної людини»1. Отже, цілісне осмислення феномена експресіонізму потре-бує врахування принаймні трьох важливих чинників: філософського, естетико-мистецтвознавчого та морально-психологічного.

часова тривалість і творча продуктивність експресіоністського мистецтва значною мірою зумовлені міцною філософською платфор-мою цього напряму, а саме — образно-тематична орієнтація митців-експресіоністів постала на ґрунті творчих розробок С. К’єркегора та З. Фрейда. Серед проблем, що їх досліджували філософи, особливе місце посів аналіз феномена смерті. у праці к’єркегора «Або — або» знайшли своє втілення його відомі парадокси, пов’язані з проблемою

1 Бранский В. П. искусство и философия. — калининград, 1999. — С. 400.

Мистецька практика ХХ століття

людського існування, сенс якого — постійне очікування смерті, що насправді є найвищим виявом свободи. Фактично в цьому річищі відбувалися й теоретичні пошуки З. Фрейда, який неодноразово вда-вався до аналізу проблеми смерті у своїх ранніх роботах («Тлумачен-ня сновидінь») і в пізніших («по той бік принципу задоволення»). Однак головний напрям пошуків дослідника залишався незмінним: здатність людини до самозбереження зумовлена тим, щоб «забезпе-чити організмові власний шлях до Смерті».

<