Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
НЕКЛАСИЧНА ЕСТЕТИКА: ДОСВІД ДРУгОї ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ § 1. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ЕСТЕТИКА : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

НЕКЛАСИЧНА ЕСТЕТИКА: ДОСВІД ДРУгОї ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ § 1. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ЕСТЕТИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Серед напрямів сучасної західноєвропейської філософії феноме-нологїї належить особливе місце. Склавшись на межі XIX і XX ст., справжнє визнання ця система поглядів дістала тільки наприкінці XX ст. Щодо пристосування ідей феноменологічної філософії до сфе-ри естетики, то найпослідовніше цей процес відбувався у 50—70-х ро-ках, а в 90-х роках, з одного боку, спостерігається доволі широке ви-користання, так би мовити, «феноменологічної інтерпретації» таких естетичних понять, як цінність, час, вид мистецтва, переживання, а з іншого — поступове «розмивання» меж суто феноменологічного під-ходу, активне інтегрування в нього суміжних поглядів.

Введення у філософію поняття «феноменологія» (від грец. qmivojievov — те, що з’являється, і А6уо£, — слово, поняття) перед-бачало створення нової дисципліни науки про форми свідомості, первісно властиві їй, про явища свідомості феномени, про спогля-дання сутності, про абсолютне буття. Саме так формулював завдан-ня нової філософської дисципліни Едмунд Гуссерль (1859—1938) — німецький філософ, засновник феноменологічної школи, наукова діяльність якого пов’язана з Геттінгенським і Фейєрбурзьким уні-верситетами. у працях «ідеї до чистої феноменології та феномено-логічної філософії», «Філософія як строга наука», «Амстердамські доповіді» та інших Гуссерль як послідовник філософських традицій платона, декарта, Лейбніца, Брентано обстоював ідею перетворення філософії на «строгу» науку з чітким поняттєво-категоріальним апа-ратом, із послідовною аргументацією висновків.

Естетика

Головне завдання пізнання, на думку Гуссерля, це дослідження структури «чистої свідомості», яке здійснюється за допомогою спе-цифічного методу — «феноменологічної редукції». Запропонований Гуссерлем метод мав вилучити («взяти в дужки») з предмета пізнан-ня все емпіричне, конкретне й фактичне.

найпослідовніше певні специфічні засади феноменології роз-криває німецький теоретик Макс Шелер (1874—1928). Він вважає, що «феноменологія — це не назва якоїсь нової науки й не інше най-менування філософії, а назва такої настанови духовного споглядан-ня, за допомогою яко