Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§3. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ЕСТЕТИКА : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§3. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ЕСТЕТИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Психоаналіз — метод психотерапії, а також психологічне вчен-ня, розвинуте відомим австрійським психіатром З. Фрейдом.

учення Фрейда склалося на межі XIX—XX ст. Спочатку вчені ставили перед собою доволі скромну мету — віднайти причини й ме-тоди лікування невротичних захворювань та патологічних відхилень, які трапляються в окремих людей. проте вже в перші десятиріччя іс-нування межі психоаналізу розширилися, відомим став і сам заснов-ник психоаналізу З. Фрейд, якого почали сприймати як «справжньо-го сина епохи Шопенгауера й ніцше», як революціонера, що знищив класичну психологію. на початку XX ст. психоаналіз набув визнання серед інтелігенції Європи, а починаючи з 1909 р. теорія австрійського психіатра знайшла прихильників у США.

психоаналіз, на думку З. Фрейда, ґрунтується на трьох положен-нях, без урахування яких він втрачає цілісність, а саме: 1) позасвідо-мому; 2) вченні про дитячу сексуальність, яке, по суті, переросло у твердження, що сублімована (перетворена) статтева енергія є джере-лом творчої активності людини; 3) теорії сновидінь.

Вчення про позасвідоме було вихідним у психоаналізі. проте Фрейд не був першовідкривачем у цій галузі. поняття «позасвідоме» покладено в основу теоретичних концепцій Ф. Гербарта, А. Шопен-гауера, Г. Лебона. Зазначимо, що в «Автобіографії» Фрейд віддавав належне тим теоретикам, ідеї яких тією чи іншою мірою вплинули на формування окремих положень психоаналізу: «Я завжди був відкри-тий для ідей Г. Т. Фехнера1 і в найважливіших пунктах спирався на цього мислителя». Фрейд визнавав також значний збіг психоаналізу з

1 Фехнер Густав Теодор (1801—1887) — німецький фізик, психолог, фі-лософ. у книзі «Елементи психофізики» (1860) обстоював ідею «оживленого Всесвіту» і розгляду матерії як зворотного боку психічного.

некласична естетика: досвід першої половини ХХ століття

тезами «примату аффективності й першорядного значення сексуаль-ності», що містилися в роздумах А. Шопенгауера, та з окремими ідея-ми Ф. ніцше. проте, стверджував Фрейд, ознайомлення з творчістю цих філософів відбулося вже після формування основних тез психо-аналізу для нього «важливим був не пріоритет, а неупередженість»1.

незалежно від того, як З. Ф