Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§7. ОСНОВНІ МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ НОВОГО ЧАСУ : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§7. ОСНОВНІ МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ НОВОГО ЧАСУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Бароко — художній напрям, що склався в італії у 80—90-х роках XVI ст. Засновниками його вважають Тіціана та караваджо. на по-чатку XVII ст. у цих італійських митців навчався 23-річний фламан-дець рубенс — згодом один із найвизначніших представників бароко. постаттю, яка поєднала добу Відродження з бароко, був геніальний Мікеланджело Буонарроті.

чим відрізняється стиль бароко від ренесансного? передусім на-ростанням драматизму і навіть трагізму світосприймання. Бароко властива особлива композиція, де орнаментація й деталізація під-порядковані ансамблю. ускладнена драматургія художнього задуму однаковою мірою властива й архітектурі (дж. Л. Берніні), музиці (А. Вівальді), літературі (п. кальдерон), декоративному мистецтву. Бароко — внутрішньо суперечлива течія, яку вже на початку XVII ст. репрезентували два варіанти: офіційний і опозиційний. Офіцій-ний був пов’язаний із католицькою церквою та загальним процесом контрреформації в Європі. криза Відродження і наступ контррефор-мації зумовлювалися причинами соціально-економічного, політич-ного й культурного характеру, були, власне, реакцією на відродження католицької церкви і феодального суспільства. З 1542 р. утвердилася інквізиція. Жертвами її стали такі видатні діячі пізнього Відроджен-ня, як Т. кампанелла, Г. Галілей, дж. Бруно. 1559 р. папа римський павло IV затвердив індекс заборонених книжок, який значно по-силив цензуру католицької церкви. Вона, підкреслюючи «духовний характер» своєї місії, залишалася опорою феодальних основ суспіль-ства. В межах офіційного бароко, особливо в XVII ст., формувалися «героїчний» та «ідеальний» стилі. Бароко стало панівним у католиць-ких країнах Європи. Вбачаючи в ньому ідеальну здатність мистецтва

Естетика

здійснювати могутній вплив на емоційний світ людини, католицька церква всіляко сприяла поширенню цього стилю й за межами Єв-ропи, зокрема в іспанських колоніях Америки. Сучасні художники латиноамериканського континенту вбачають у бароко витоки свого національного мистецтва (д. Сікейрос, X. Ороско та ін.).

Однаковою мірою це стосується й українського, або «козацько-го», бароко, що сформувалося в україні в XVII ст., коли український народ почав свою визвольну боротьбу та