Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§ 2. ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Цілісне осмислення феномену художньої творчості зумовлює по-требу активного використання міждисциплінарного зв'язку, а саме — досвіду психології, етики, мистецтвознавства, оскільки кожна з цих наук внаслідок специфічних особливостей здатна висвітлити певний аспект цієї проблеми.

продуктивність наукового діалогу уможливлює віднайдення спо-лучної ланки, функцію якої здатна взяти на себе естетика, оскільки, з одного боку, вона належить до дисциплін філософського циклу, з ін-шого — має статус метатеорії мистецтва. Отже, залучення естетикою досвіду психології, етики і мистецтвознавства відкриває перспективи для вивчення проблеми художньої творчості (рис. 4).

 

психологічний параметр                 Етичний параметр               Мистецтвознавчий параметр

t                       1          k                      t

                                  

            Естетичний підмурівок       

            t          

            Художня творчість  

рис. 4. Художня творчість у контексті міжнаукового підходу

Естетика

чільне місце в історії її дослідження посів психологічний пара-метр. у першій половині XX ст. науковці широко послуговувалися терміном «позитивна психологія», що зумовило формування відпо-відної теоретичної бази, де тривалий час інтерпретувалися основні психологічні аспекти проблеми художньої творчості. проте не менш потужним є науковий потенціал «негативної психології», а отже, ці-лісний аналіз передбачає врахування обох його складових (рис. 5).

 

рис. 5. Художня творчість: психологічний параметр

Такий підхід відкриває можливість розглянути психологічний параметр принципових стосовно проблеми художньої творчості пи-тань феномену геніальності, спадковості, дотепності тощо, що, зде-більшого, розглядалися комплексно.

Ще за часів ранньої класики давньогрецькі філософи розробили своєрідну модель геніальності. Важливий крок у цьому напрямі було зроблено демокрітом, який наполягав, що божевілля — обов'язковий стан кожного великог