Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1764cc328d3f4d7a4be000cb6bde4d72, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§4. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНЕ У МИСТЕЦТВІ: ТРАДИЦІЇ І НОВИЙ КОНТЕКСТ : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§4. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНЕ У МИСТЕЦТВІ: ТРАДИЦІЇ І НОВИЙ КОНТЕКСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Мистецтво як феномен людської свідомості єдине у своїй всеза-гальності. Етнічне, національне і загальнолюдське становлять його сутнісну основу, відображають історію та характер зв'язку спільноти людей і типи їх художньої самосвідомості.

Етнічне (від грец. 8Yvixo£, — народний) — це те, що пов'язане з належністю до певного народу. поняття етнос в усталеному значенні перекладається як народ, хоч у процесі еволюційного розвитку ще з гомерівських часів у нього вкладався різний зміст. нині увага до ет-носу, етнічних ознак у народонаселенні планети надзвичайно велика, оскільки нових форм набувають міжетнічні відносини. конфліктні ситуації та поглиблення суперечностей, що час од часу виникають на міжетнічній основі, змушують людство спільними зусиллями шукати шляхів вирішення як локальних, так і глобальних проблем, щоб збе-регти наявне і створити умови для подальшого примноження ціннос-тей загальнолюдської культури.

Отже, в епіцентрі уваги до етносу, що є фундаментальною кліти-ною в аналізі таких спільнот, як плем'я, народність, нація, виявився не лише зміст цього поняття, а й діалектичність переходу до більш за-гальних категорій — міжетнічних, міжнаціональних зв'язків у загаль-нолюдській єдності. двом взаємозалежним полюсам — етнічному та вселюдському можна надати животворної сили, динамічності роз-квіту, а можна через необережність призвести до згубних наслідків у взаємному антагоністичному протистоянні.

учені наголошують на здатності етносу не лише до консолідації сил, набуття глибинного енергетичного потенціалу у визначенні себе як певного народу, а й до утворення пограниччя людських спільнот, їх диференційованості. З одного боку, в етносі як замкненій у собі оди-ничності вбачається цілісність, з іншого — у ньому наявний типоло-гізм, взаємовідмінності. Серед багатьох властивостей, притаманних різним людським спіл