Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІД АВТОРІВ : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

ВІД АВТОРІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

друге, доповнене і перероблене, видання підручника підготовлено викла-дачами київського національного університету імені Тараса Шевченка (Л. Т. Левчук, В. і. панченко, д. Ю. кучерюк) та київського національного універ-ситету театру, кіно і телебачення імені і. к. карпенка-карого (О. і. Оніщенко). у підручнику відображено наукову спрямованість авторів, їхні теоретичні роз-робки та використано досвід викладання естетики як науки, що органічно по-єднує багатовікову історію розвитку з інтерпретацією таких складних проблем, як естетичне почуття, прекрасне, досконале, трагічне, комічне.

історія кожної науки має самоцінне значення. Це стосується й історії ес-тетики, адже паростки естетичних знань знаходимо у філософських теоріях багатьох країн світу, а в давній Греції, китаї, індії, у Візантії та київській русі естетика представлена потужним компонентом культуротворення.

Маючи тривалу і складну історію, естетика є наукою відкритою — здат-ною постійно збагачуватися, розширювати обсяг знань, відображаючи дина-міку життєвих процесів. Яскравим свідченням відкритості цієї науки є транс-формація класичної естетики в посткласичну та некласичну епохи, а також активний розвиток постмодерністської моделі естетичного знання.

Сучасна естетика виступає як метатеорія мистецтва і визначає шляхи формування досконалої людської чуттєвості, здійснює величезний вплив на художню культуру суспільства. Взаємодіючи з іншими науками, зокрема ети-кою і психологією, естетика сприяє виявленню творчих можливостей людини, розкриттю її морально-етичного потенціалу.

В україні накопичено великий досвід викладання і пропаганди естетич-них знань. Формуючи зміст підручника, автори прагнули максимально враху-вати теоретичний доробок сучасних дослідників і репрезентувати естетику як складну, багатовимірну і водночас цілісну систему знань.

За роки, що минули після виходу у світ першого видання підручника, з’явилися нові теоретичні праці, присвячені розкриттю специфіки естетичною, природи художньої творчості, висвітленню особливостей різних мистецьких напрямів, істотно збагатився понятійно-категоріальний апарат, удосконали-лися методичні принципи викладу матеріалу в навчальному курсі.

усі ці зміни автори намагалися відобразити в другому, доповненому й пе-реробленому, виданні. до підручника увійшли нові розділи: «Видова специфі-ка мистецтва в контексті естетичної теорії» та «українська естетика: історична традиція й сучасний стан». Значну увагу приділено висвітленню постмодерніст-ської естетики та динаміки розвитку модерного й постмодерного мистецтва.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам за кваліфікований, неупе-реджений аналіз тексту підручника.

Л. Т. Левчук, В. і. панченко, О. і. Оніщенко, д. Ю. кучерюк