Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§5. ХУДОЖНІСТЬ ЗМІСТУ І ФОРМИ : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§5. ХУДОЖНІСТЬ ЗМІСТУ І ФОРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Від задуму і до завершення твору митець прагне надати йому всю можливу повноту художності, поза якою жоден намір шодо змісту (ідеї) залишиться тільки наміром. добре відоме вже у старослов'янській термінології поняття художність означало «умі-лість», «вправність». Етимологічно воно пов'язане з терміном «мис-тецтво», водночас у ньому наявна та специфічна ознака, що вирізняє достатній рівень майстерності в будь-якій справі з-поміж усіх інших сфер творчості й умілості. Як художній та естетичний феномен мис-тецтво виокремилось у специфічну форму духовності та естетичного досвіду. поняття художності має два значення: родова ознака мис-тецтва з властивою йому образністю пізнання та співпереживань і

1  Еліот Томас Стернз. Музика поезії // поезія-91. — к., 1991. — С. 133.

Естетика як метатеорія мистецтва

міра естетичної досконалості твору, відповідність його змісту формі. категоріальна широта і багатозначність цього поняття щодо харак-теристики мистецтва не повинна зводитися до якоїсь його риси чи ознаки в окремому виді мистецтва. Тут є і певна невизначеність, хоч відомо, що художність стає істинною там, де маємо високий вияв та-ланту, перетвореність на виразний естетичний знак змісту і форми, витонченість смаку й майстерність митця.

Художність — це поетичність у мистецтві. Однак ці поняття не в усьому тотожні. Художність у певному значенні ширша за поетич-ність, тому що поетичність, на відміну від художності як прерогативи винятково мистецтва, належить також і до реальної сфери пережи-вань. Саме звідти художність черпає сили і спроможність зворуши-ти перетвореним естетичним змістом. поезія почуттів у реальному житті — це джерело, яке, по-перше, здатне, надихнути і, по-друге, до-статньою мірою слугує живописцеві, композитору, письменнику, ар-тисту як першооснова художніх перетворень. поетичність — не жанр, а тип романтичного світосприймання, що ґрунтується на розкутості

внутрішнього стану і екзотеричності (від грец. £§G)T£pi6£, — зовніш-

ній) ставлення до навколишнього світу. За висловом теоретика ні-мецького романтизму новаліса, «поезія розчиняє чуже буття у своє-му». Сфера поета, вважає він, то є світ, зібраний у фокусі сучасності. поет повинен