л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах

Переглядів: 4045Схожі книги:

л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах

В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс

І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс

Подольська Є. А. - Філософія

в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник