Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5181d3b2856dded8310684ab91969c6b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Структура посібника : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

Структура посібника


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Володіння нормативами експериментальної психології є обов’язковою вимогою для фахівців-психологів. Вміння планува-ти, проводити психологічні експерименти, аналізувати отримані дані та узагальнювати їх у висновках мають здобуватися під час навчання у ВНЗ. Тому при викладанні курсу «Експериментальна психологія» увага має звертатися не лише на теоретичну підготов-ку студентів, а й на їх озброєння практичними навичками. Дієвим у досягненні цієї мети є планування та проведення власних психоло-гічних експериментів, коли студенти можуть вибрати та вивчити цікаву для себе проблему. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у ВНЗ дозволяє ефективно структурувати навчальний матеріал, забезпечує поетапний контроль знань та на-вичок студентів, розширює можливості стимулювання їх навчаль-ної активності.

Посібник, який Ви тримаєте в руках, розроблявся для умов кредитно-модульної системи організації навчання у вищій школі. В основі його структури лежить поділ навчальної дисципліни на модулі — змістові блоки матеріалу. Навчальний курс «Експеримен-тальна психологія» налічує чотири таких модулі:

•          модуль 1.  «Вступ до наукового дослідження»;

•          модуль 2.  «Емпіричні методи психологічного дослідження»;

•          модуль 3.  «Планування та проведення психологічних експериментів»;

•          модуль 4. «Аналіз та представлення результатів психологічних

експериментів».

Навчальний посібник структурований за модулями у такий спо-сіб: виклад теоретичного матеріалу у схемах та таблицях; завдання до модулю (завдання для самостійної роботи); список основної та додаткової літератури до модулю.

Біля кожної таблиці чи схеми є посилання на джерело, в якому питання розкрито ширше. В посібнику є прямі цитатні посилання, посилання типу «за ...», що передбачають переказ думки автора

близько до оригінального тексту та посилання типу «на основі...», які вказують на те, що схема або таблиця, викладена в посібнику, розроблена на основі матеріалів першоджерела.

До кожного модуля передбачається виконання студентами бло-ку завдань: теоретичних, тестових, практичних та творчих. Розв’язок теоретичного завдання — це правильна відповідь на поставлене пи-тання, яка має бути викладена стисло, структуровано і містити дум-ку автора (як висновки, узагальнення, класифікації тощо). Розв’язан-ня тестових завдань передбачає пошук правильної відповіді серед хибних, виключення хибної відповіді, встановлення відповідностей між твердженнями, доповнення визначень тощо. Як практичне зав-дання студентам пропонується сформулювати наукову проблему або розробити структуру експерименту на задану тему; проаналізувати психологічні експерименти тощо. Творчі завдання з курсу «Експери-ментальна психологія» є комплексними за своїм характером і поля-гають у плануванні, проведенні та обробці результатів власного екс-перименту.

 

 

. ВСТУП ДО НАУКОВОГОWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5181d3b2856dded8310684ab91969c6b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0