Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

А

Авторська модель досліджуваного явища              27, 135, 165, 176, 178

Аналіз кількісний (математико-статистичний) . .27, 58, 61, 105, 106, 154, 155

Аналіз якісний            27, 58, 61, 89, 156

Анкета             57, 65, 66, 67, 160, 174

Артефакт         78, 79, 113, 114, 159

Б

Бесіда  57, 58, 65, 66

Бесіда дослідницька  66

Бесіда клінічна            66

В

Валідність «здорового глузду»          77

Валідність внутрішня             21, 77, 78, 82, 88, 108, 113, 116, 117, 118, 120

Валідність експерименту      76, 79, 136

Валідність зовнішня  21, 77, 79, 82, 108, 113, 119, 120

Валідність індивідуальна       77, 129

Валідність конструктивна     77

Валідність операційна           77

Валідність статистична         77

Валідність тесту         68

Взаємодія виміру з експериментом             78, 82, 109, 113, 121, 137

Взаємодія складу груп з експериментом     78, 82, 114, 115, 116, 120

Висновок артефактний         159

Висновок валідний    159

Висновок змістовий              159

Висновок статистичний       159

Відсів учасників         78, 82, 112,120

Г

Гіпотеза (дослідницька, емпірична, загальна,  каузальна, констатуюча,

кореляційна, статистична, теоретична)      27, 30, 136, 157, 159

Гіпотеза експериментальна              72, 73, 105, 131, 134, 135

 Д

Дедукція          23, 33, 58

Деонтологія    13, 88, 130, 137, 138

Детермінізм    25

Дослідження (аналітичне, відтворююче, емпіричне, ідеографічне, комплексне, критичне, міждисциплінарне, монодисциплінарне, пошукове, прикладне теоретико-емпіричне, теоретичне,

уточнююче, фундаментальне)         25

Дослідження кореляційне     69

Дослідження наукове            25, 26

Досліджуване явище             13, 27, 63

Досліджуваний          34, 63

Дослідник       34

Е

Еквівалентність (нееквівалентність) груп  109, 112, 113, 114, 120, 121

Експеримент              19, 20, 21, 77–92

Експеримент (ідеальний, констатуючий, лабораторний, підтверджуючий, пілотажний, повної відповідності, польовий, пошуковий, природний,

психолого-педагогічний, реальний, формуючий)             77

Експериментальна взаємодія           34

Експериментальна психологія         19–21

Експериментатор       35, 36, 39, 73, 76, 80, 85, 117, 135

Емпіризм         25

Етика               34, 37

Ефект взаємодії змінних        127

Ефект експериментальний  . .13, 74, 78, 80, 82, 109, 110, 113, 131, 140, 141

Ефект основний         125–128

Ефект очікування       35

Ефект Пігмаліона (Розенталя)           36, 65

Ефект плацебо            35, 82

Ефект послідовності              79, 81, 82, 112

Ефект тестування       82, 115, 120, 137

Ефект фасилітації / інгібіції     35

Ефект хотторнський              35, 204

З

Зв’язок каузальний (причинно-наслідковий)33, 76, 79, 83, 82, 105, 113, 125, 127

Зв’язок кореляційний            69, 70

Звіт письмовий          163

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Звіт про науково-дослідну роботу               164, 166

Звіт усний       166

Згода на участь у дослідженні          38–41

Змінна (випадкова, контрольована, стороння, зовнішня)            74, 141

Змінна залежна          72, 74, 135, 141

Змінна залежна (що потребує психологічного виміру, що потребує фізичного виміру,

що спостерігається безпосередньо)             74, 141

Змінна незалежна72, 73, 75, 76, 81, 86, 90, 107–110, 114–120, 122, 123, 125

Змінні залежні (одновимірні, багатовимірні, фундаментальні)    74

Знання наукове          19, 22–24, 28, 29, 32, 130

І

Індукція           33, 58

Інструментальна адекватність         24

Інструментальна похибка    82, 115, 120, 137

Інтерв’ю (діагностичне, клінічне)    57, 63, 65, 66

Інтерпретація             105, 106, 154, 156, 165, 178

Інтроспекція  19, 84

К

Категоризація             156

Категоріально-поняттєвий апарат              23

Категорія         28, 59

Кваліфікаційна наукова робота        164

Кодекс професійної етики    11, 13, 37, 47

Константність (неконстантність) умов       79, 112

Контроль еквівалентності груп        79, 81

Контроль ефекту послідовності       79, 81

Контроль константності умов         79, 81

Контроль суб’єктивних впливів      79

Конфіденційність       38, 39, 163

Критерії непараметричні      110

Критерії параметричні          110

М

Мета дослідження     37, 57, 58, 80, 84, 131, 132, 135, 138, 167

Метод (науковий)      22, 25

Метод «плацебо наосліп»     35, 80,91

Метод аналізу продуктів діяльності             63

Метод архівний         64

Метод біографічний  57, 58, 61, 62

Метод вчування         61, 62

Метод греко-латинського квадрату             124

Метод експериментальний              10, 11, 13, 159

Метод каузометрія     61

Метод когортно-послідовний (комбінований)      86

Метод латинського квадрату           124

Метод лонгітюдний              86

Метод незалежного виміру параметрів      80

Метод обману            80

Метод поперечних зрізів      86

Метод порівняльний             57

Метод прихованого експерименту             80

Метод табличний      123

Методи аналізу даних           58

Методи генетичні      58, 156

Методи емпіричні      58

Методи інтерпретаційні        58, 156

Методи каузальні       58

Методи кореляційні  58, 69

Методи обсерваційні            58

Методи описові         58

Методи описової статистики           154

Методи організаційні            58

Методи перетворення даних           154

Методи психодіагностичні               57, 68

Методи статистичного висновку    154

Методи структурні     58

Методи теоретичні    58

Методика        22, 68

Методологія    22, 23

Мислення гіпотетичне          24

Мислення дедуктивне          24, 33

Мислення індуктивне           24, 33

Мислення побутове              28

Мислення наукове     22

Моделювання            57, 58, 83, 160, 161

Монографія     133, 134, 164

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Н

Надійність тесту         68

Наочно-графічне представлення результатів         157

Наукова парадигма    24

Науковий стиль         161

О

Об’єкт дослідження  23, 27, 37, 131–133, 138, 151, 165

Об’єктивність            24

Операціоналізація      28, 31, 32, 75, 77, 79, 134, 135, 140, 141, 159

Опитувальник            68

П

Плагіат            42, 43

План (експериментальний)              105–122, 129, 130, 136

План ex-post-facto      114, 120, 121

План багаторівневий            122

План втутрішньогруповий    107, 111, 112, 123, 136

План дворівневий     122

План для еквівалентних груп           114, 77, 79, 80

План для нееквівалентних груп       121

План доекспериментальний            108, 113, 114, 120

План з маленьким N             129, 130

План з однією незалежною змінною          108, 122

План з часовими серіями      114, 117, 118, 121

План зовнішньогруповий     110

План із серією експериментів          108

План істинного експерименту         108, 113, 114, 116, 121

План квазіекспериментальний        108, 113, 114, 117, 121

План кількісний         107, 109, 110

План факторний        108, 122, 137, 104

План якісний              107, 109, 110

Позиційне зрівнювання (обернене, повне, часткове)       81

Поняття           28, 30, 71, 166

Попарне зрівнювання           81

Постекспериментальний відбір       81

Предмет дослідження           19, 24, 27, 34, 58, 63, 72, 131–138

Природний розвиток            78, 82, 114, 115, 119–121, 137

Проблема наукова (побутова)          28

Програма дослідницька        130

Протокол спостереження     61, 140

Психологічна казуїстика        156

Психологія (експериментальна)       6–18

Р

Рандомізація  73, 81, 109, 113, 116, 117, 119

Рандомізація блокова            81

Реакція учасників на ситуацію експерименту        35, 78, 82, 118, 120, 121

Репрезентативність тесту     68

Ресурси експерименту          139

С

Самоспостереження             57, 84

Склад груп (відбір учасників)           82, 114, 115, 120, 121

Спостереження (відкрите, вільне, включене, зовнішнє, лабораторне,

польове, систематичне, стандартизоване, цілеспрямоване)       57–61

Статистична значимість       105, 106, 112, 154

Стаття наукова           164

Стратегія експерименту (зіставлення, констатуюча, формуюча) . .105, 106

Суб’єктивність           24, 34

Т

Тези наукової доповіді          131, 132

Теоретичний аналіз проблеми         131, 133

Теорія («за аналогією», кількісна, описова)            29

Термін             67, 111, 140, 161–163, 166

Тест     57, 58, 68, 69

У

Учасник експерименту         34

Ф

Фабрикація результатів експерименту        42

Факт в експерименті (експериментальний факт)              79

Фактори, що загрожують внутрішній/зовнішній

валідності експерименту       78

Фальсифікація даних             43

Фон     78, 82, 114–121, 137

Ш

Шкала (інтервальна, номінативна, пропорційна, рангова)          70, 75