Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №4 : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №4


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного завдання — це правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе-ною стисло і, по можливості, містити думку автора (як виснов-ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Поняття про якісний аналіз результатів експерименту.

2.         Інтерпретація результатів психологічних експериментів.

3.         Узагальнення результатів експерименту, формулювання висновків.

4.         Поняття про кількісний аналіз в психологічних експериментах.

5.         Наочно-графічне представлення результатів досліджень.

6.         Використання комп’ютера на етапах планування та проведення експериментів.

7.         Використання комп’ютера на етапі представлення результатів експериментів.

8.         Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до мови наукового звіту.

9.         Структура та оформлення наукового звіту.

10.       Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження.

Тестові завдання

Розв’язок тестового завдання передбачає доповнення визна-чень та схем, пошук правильної відповіді серед хибних, встанов-лення відповідностей між твердженнями.

 

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Інтерпретація результатів (від лат. interpretatio — І ) — системна процедура пояснення досліджуваних феноменів на ос-нові ІІ та систематизації результатів ІІІ дослідниць-кого матеріалу.

а.         тлумачення, пояснення;

б.         ідея, стратегія;

в.         теоретичної моделі;

г.         кількість груп;

д.         якісного і кількісного аналізу;

е.         дослідницького прогнозу.

Кількісний (математико-статистичний) аналіз — сукуп-

ність процедур, методів опису і перетворення дослідницьких

даних на основі використання