Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2.3. Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

4.2.3. Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Виступ за результатами дослідження — усний звіт про науко-во-дослідну роботу, який, як правило, здійснюються на наукових конференціях та семінарах перед вченою аудиторією.

Загальні вимоги до мовлення доповідача

за Мацько Л. І., Сидоренко О. М. Українська мова. — Навч. посібник. — К.: Либідь, 19992. — 208 с.

Вимоги до мовлення доповідача

 

Логічна послідов-ність ви-кладу думок

Точність мовлення

 

Досягається завдяки внутрішньому плану виступу, який має від-повідати загальній схемі: вступ — основна частина — висновки. Кожна думка має логічно пов’язуватися з попередньою таким чи-ном, щоб не викликати смислових непорозумінь

Полягає у найповнішому викладі матеріалу з найоптимальнішим використанням мовних засобів, використанні усталених понять та термінів. Якщо автор вводить нове поняття, то у ході виступу воно обґрунтовується, доводиться доцільність його введення

 

 

Закінчення таблиці

 

Логічний наголос     Виділення за допомогою голосу та пауз найважливіших понять

Дотриман-ня норм української мови         Правильне фонетичне наголошування; дотримання орфоепіч-них норм (відсутність акання, тверда вимова губних приголос-них звуків); дотримання морфологічних норм (правила відмін-кових закінчень); дотримання синтаксичних норм побудови простих і складних речень (порядок слів у реченні, зв’язки узгодження)

Адекватна

манера

мовлення       Важливе значення має манера розмовляти. Мовлення має бути чітким, виразним, впевненим, однак позбавленим зайвої екс-пресії

Структура виступу з представлення результатів наукового дослідження

 

Структура виступу    Змістове наповнення

            Представлення          Зазначення теми роботи, представлення авторів та наукових керівників роботи, установи при якій вико-нувалася робота

 

            Вступ  Зазначення актуальності дослідження, основних структурно-методологічних елементів роботи (об’єкт, предмет, мета тощо); короткий аналіз робіт інших авторів (за необхідності)

 

            Основна частина      Представлення методів та процедури дослідження, оголошення основних результатів (прийнято вико-ристовувати ілюстрацій ний матеріал: таблиці, графі-ки, ілюстрації тощо)

 

            Висновки       Коротке та змістовне узагальнення основних резуль-татів роботи, їх зіставлення з гіпотезою, накреслення подальших перспектив

 

            Подяка            Подяка аудиторії за уважність до доповідача та заці-кавленість роботою; подяка керівникам роботи та ін-шим особам які зробили значні внески у її розвиток

 

            Дискусія         Запрошення до обговорення основних результатів роботи, відповіді на запитання колег