Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Представлення результатів експериментів 4.2.1. Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до мови наукового звіту : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

4.2. Представлення результатів експериментів 4.2.1. Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до мови наукового звіту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Науковий стиль — один із функціональних стилів мови, що охоплює лексичні особливості письмового та усного мовлення, яке обслуговує наукову сферу діяльності людини. Науковий стиль вирізняється формально-логічним способом викладу матеріалу: афективною нейтральністю, чіткістю та однозначністю, відсутністю сленгових, лайливих та діалектичних слів і виразів, переважанням наукових термінів та абстрактної лексики. Науковий стиль є обов’яз-ковим для письмових та усних звітів за результатами психологічних досліджень.

Основні вимоги до мови наукового звіту

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

Вимоги           Зміст

Чіткість та однозначність викладу  Відсутність непідтверджених дослідницькими фактами міркувань, двозначностей та зайвого тексту («води»)

Уникання громіздких конс-трукцій            Використання простих, зрозумілих для читача, речень

Відсутність ненормативної лексики           Використання ненормативної лексики лише у якості дослідницького матеріалу

Чітке структурування тексту            Поділ тексту на змістові розділи, параграфи, абзаци

Логічна завершеність думок            Кожне речення — містить завершену думку; абзац — тему

Доступність для читача       Використання слів та виразів зрозумілих читачу

Правильне вживання термінів та понять  Адекватне використання термінів та понять. За умови введення власних понять — детальне обґрунтування

Виклад матеріалу від першої особи множини       В психології є загальною нормою є виклад ма-теріалу від першої особи множини («Ми»), з метою підкреслення того, що робота виконана під науковим керівництвом

Основні правила надання інформації про учасників

експериментів

за Солсо Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил М. К. Экспериментальная психоло-гия: практический курс. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 528 с.

 

Правила         Зміст

Достатній та необхідний рівень термінологічної складності       Вибірка та окремі учасники характеризуються з достатнім та необхідним рівнем складності; при введенні складних понять — даються детальні визначення

 

Закінчення таблиці

 

Уникнення стереотипів та ярликів Кожен учасник розглядається як індивіду-альність

Гендерна визначеність        Чітке вказування на стать досліджуваних.

Толерантність до расової та етнічної приналежності      Расова та етнічна приналежність учасників позначається усталеними термінами (не «негр», а «афроамериканець»)

Толерантність до статевої орієнтації          Статева орієнтація учасників позначається ус-таленими медичними термінами (не «голубий», а «гомосексуаліст»)

Толерантність до стану здоров’я    Стан здоров’я учасників позначається терміна-ми, що забезпечують повагу (не «сліпий», а «з вадами зору»)

Однозначність, необ-хідність та достатність представлення особистих даних           Зберігається певний рівень конфіденційності даних. Не подаються справжнє прізвище; адре-са; місце роботи тощо. Рівень конфіденційності повідомляється учасникам