Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.5. Використання комп’ютерів у психологічних дослідженнях : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

4.1.5. Використання комп’ютерів у психологічних дослідженнях


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Комп’ютерна обробка результатів психологічних експери-ментів передбачає фіксацію експериментальних даних, математико-статистичний аналіз результатів, їх візуалізацію та моделювання.

Можливості використання комп’ютерів на різних етапах

наукового дослідження

за лекційними матеріалами до курсу «Використання комп’ютерів у психолого-педагогічних дослідженнях» В. О. Климчука

 

Етап наукового дослідження           Можливості використання комп’ютера

Висунення гіпотези  База даних, банк гіпотез

Збір інформації про схожі дослідження      Пошук літератури в Інтернет, сканування малодоступ-ної літератури, створення електронних бібліотек та ка-талогів, листування з колегами по електронній пошті

Планування експерименту  Оформлення та вічне збереження опису експеримен-ту, матеріалів до експерименту, креслень, рисунків, звукових та відео файлів

Проведення експерименту  Відеозапис, звукозапис, демонстрації фільмів, рисунків та іншого матеріалу, психодіагностика, тестування, ан-кетні опитування, створення вічних баз даних за ре-зультатами експерименту

 

Закінчення таблиці

 

Аналіз результатів     Статистичний аналіз, автоматичні обчислення за напе-ред заданими формулами, візуалізація графічної інфор-мації

Висновки       Створення тексту статті, реферату, дисертації, таблич-не та графічне представлення в ньому даних, створен-ня мультимедійних презентацій своєї роботи

Способи використання комп’ютера при обробці

експериментальних даних

за Эксперимент и квазиэксперимент в психологии: Учебное пособие / Под ред. Т. В. Корниловой. — СПб.: Питер, 2004. — 254 с.

 

Фіксація даних          Обробка даних          Моделювання

Запис даних

експерименту, їх

впорядкування та

систематизація          Математико-статистична обробка даних, їх графічне представлення   Перевірка

дослідницьких гіпотез

шляхом моделювання

та імітації процесів