Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.4. Формулювання висновків експериментального дослідження : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

4.1.4. Формулювання висновків експериментального дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Висновки за результатами експериментального дослід-ження — це причинні (каузальні) пояснення емпірично встановле-ної залежності між двома або більше явищами. Висновки містять ос-новну інформацію про результати наукового дослідження в макси-мально стислому та узагальненому вигляді.

 

 

 

Типи висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

 

Висновки на основі пере-вірки статистич-них гіпотез

Висновки, в яких

відсутні помилки

інтерпретації та

узагальнення

Висновки на основі зістав-лення емпіричних даних і теоре-тичних гіпотез

Висновки, які містять помилки інтерпретації та

узагальнення

 

Проблема недостовірності (артефактності) висновків наукового

дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

 

Джерела артефактних висновків

«включення у висновки тверджень ... емпірично не

підтверджених ...;

здійснення неправильних узагальнень при

перенесенні залежностей на інші психологічні

реальності ...;

підміна нормативів експериментального методу

суб’єктивно прийнятними...;

порушення зіставлення теоретичних гіпотез і

емпіричних результатів ... [С. 330]

 

 

z

Проведення невалідного експерименту

нерепрезентативність вибірки; низький рівень операціоналізації змінних; помилки планування та контролю; наявність загроз валідності експерименту

 

Послідовність формулювання висновків наукового досліджен-ня

 

Група висновків І: стосується теоретичного обґрунтування дослідження та його теоретичної моделі                   

            Група висновків ІІ: стосується проблеми вибору та конструювання методів, їх релевантності проблемі           

                        Група висновків ІІІ: стосуються результатів, отриманих у ході дослідження та аналізу