Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1.3. Наочно-графічне представлення результатів досліджень : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

4.1.3. Наочно-графічне представлення результатів досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Наочно-графічне представлення результатів наукового дослідження передбачає їх візуалізацію. Основними способами уна-очнення даних є групування у статистичні та змістові таблиці, пред-ставлення у вигляді графіків, схем, малюнків та фотографій.

Таблиці, схеми та графіки (діаграми, гістограми, функції тощо) — це способи наочного, раціонального і систематичного ви-кладу та аналізу цифрових та якісних характеристик досліджуваного процесу чи явища; малюнки та фотографії використовуються з ме-тою роз’яснення та популяризації отриманих результатів (частіше нецифрової інформації).

 

 

 Вимоги то складання таблиць та побудови графіків

 

Правила складання таблиць

за лекційними матеріалами до курсу «Математичні методи у психології» В. О. Климчука    Загальні правила побудови графіків

Гласс Дж., Стенли Дж. Статисти-ческие методы в педагогике и психоло-гии. — М., 1976. — 495 с.

•          Таблиці мають бути

наочними і виразними, їх не

слід робити громіздкими та

перевантажувати деталями.

Іноді замість однієї загальної

таблиці слід зробити

декілька часткових.

•          Назва таблиці має

розкривати її зміст у стислій

і виразній формі. Назви

рядків і стовпчиків пишуться

коротко і без скорочень.

•          Якщо таблиця переноситься

на наступну сторінку, її

стовпчики слід або

нумерувати, або переносити

верхній заголовок на цю

сторінку.

•          Якщо по певній ознаці

змінна не має значень,

це позначають «–», а якщо

немає по ній відомостей,

то «…»           •          Графіки читають зліва направо.

•          Не можна зображати лінійні величи-

ни за допомогою об’ємів чи площ.

•          Бажано, щоб на графіку була зобра-

жена нульова відмітка.

•          Для графіків з відсотками бажано

певним чином виділяти лінію 100 %

чи інші лінії, важливі для аналізу.

•          Рекомендується показувати не біль-

ше координатних ліній, ніж це необ-

хідно для розуміння.

•          Криві лінії повинні різко відрізнятися

від прямих.

•          Горизонтальна шкала читається злі-

ва направо, а вертикальна — знизу

вверх.

•          Цифри відповідних шкал розміщують

зліва та знизу.

•          У графік можна включати цифрові

дані.

•          Якщо цифрові дані не потрапили до

графіка, їх бажано розмістити в

таблиці