Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.2. Поняття про якісний аналіз та інтерпретацію результатів експериментів : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

4.1.2. Поняття про якісний аналіз та інтерпретацію результатів експериментів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Якісний аналіз результатів — сукупність процедур та методів опису дослідницьких даних на основі теоретичних умовисновків та узагальнень, індивідуального досвіду, інтуїції, методів логічного висновку. В експериментальній психології якісний аналіз викорис-товується для опису та характеристики каузального зв’язку між явищами.

Інтерпретація результатів (від лат. interpretatio — тлумачення, пояснення) — системна процедура пояснення досліджуваних фено-менів на основі теоретичної моделі та систематизації результатів якісного і кількісного аналізу дослідницького матеріалу.

 

 

Типи якісного аналізу результатів психологічних досліджень

за Ананьев Б. Г. Методология психологического исследования. — СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

            ж:        х         

Категоризація

Систематизація та диференціація

матеріалу дослідження за

типами, видами, варіантами,

побудова схем та структур

 

Психологічна казуїстика

Систематизований опис випадків,

як тих, що найповніше

відображують типи та варіанти,

так і тих, які є виключеннями із

загальних правил

 

Інтерпретаційні методи у психологічному дослідженні

за Ананьев Б. Г. Методология психологического исследования. — СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

            ж-        х         

 

Генетичний метод

 

Структурний метод

 

 

 

Тлумачення генетичних зв’язків

між явищами. Пояснення

процесів розвитку та

становлення явищ, ролі різних факторів у цих процесах

 

Тлумачення структурних зв’язків

між явищами та в середині

окремих явищ. Пояснення явищ у

характеристиках систем та типів

зв’язку

 

 

Загальна схема інтерпретації результатів психологічних екс-

периментів

 

Етапи  Зміст

Підтвердження чи спростування гіпотези (опис зв’язку між змінними)           •          висновок про підтвердження чи спростування кау-

зальної гіпотези;

•          опис характеру та сили зв’язку між досліджувани-

ми явищами;

•          висновок про зв’язок між незалежними змінними

(для факторного експерименту)

Систематизація та

узагальнення

результатів

якісного та

кількісного

аналізу            •          висновок про значимість результатів, можливість їх

розповсюдження на генеральну вибірку;

•          теоретичне узагальнення на основі емпіричних да-

них (емпіричне підтвердження чи спростування те-

оретичної моделі досліджуваного явища);

•          дослідницький прогноз;

•          окреслення перспектив подальшого дослідження