Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №3 : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного завдання — це правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе-ною стисло і, по можливості, містити думку автора (як виснов-ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Стратегії експериментального дослідження.

2.         Поняття про внутрішньогрупові та міжгрупові експеримен-тальні плани.

3.         Доекспериментальні, квазіекспериментальні плани та пла-ни істинних експериментів в психології.

4.         Поняття про плани з однією незалежною змінною та про факторні плани.

5.         Плани експерименту з малим N.

6.         Факт і артефакт у експерименті. Проблема контролю в екс-перименті.

7.         Поняття про дослідницьку програму.

8.         Постановка проблеми експериментального дослідження.

9.         Теоретичний аналіз проблеми.

10.       Вибір змінних та формулювання експериментальних гіпотез.

11.       Вибір стратегії та планів експериментального дослідження.

12.       Деонтологічний аналіз психологічних досліджень.

13.       Згода на участь у психологічному дослідженні.

14.       Аналіз ресурсів експерименту.

15.       Вибір та обґрунтування методів виміру експериментально-го ефекту.

16.       Протокол експерименту.

 

 

Тестові завдання

Розв’язання тестового завдання передбачає доповнення виз-начень та схем, пошук правильної відповіді серед хибних, встанов-лення відповідностей між твердженнями.

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Деонтологічний аналіз психологічного дослідження (від грец. deonte — необхідність, обов’язок та logos — вчення) — полягає у визначенні того, наскільки дослідження відповідає вимо-гам І _ . Дослідження може бути визнане неетичним у тому ви-падку, якщо в ньому порушуються основні принципи та вимоги, задек