Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.8. Вибір та обґрунтування методів виміру експериментального ефекту. Протокол експерименту : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.2.8. Вибір та обґрунтування методів виміру експериментального ефекту. Протокол експерименту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

В експерименті проблема вибору методів постає двічі: вибір плану експерименту та вибір методів виміру експериментального ефекту (методів дослідження змін в ЗЗ). Вибір та процедура обґрун-тування останніх безпосередньо залежить від ЗЗ, її операціоналізації.

Експеримент передбачає розробку та ведення протоколу — дослідницького документу, в якому фіксуються всі зміни ЗЗ для кож-ного із учасників експерименту на усіх його етапах.

 

 

Вибір методів виміру експериментального ефекту

 

Вид ЗЗ            Вибір методів            Обґрунтування вибору

Змінні, які спостерігають-ся безпосеред-ньо         Методи, які дозволяють безпосередньо фіксува-ти зміни ЗЗ: спостере-ження, аналіз продуктів діяльності тощо          Розробляється програма (критерії спостереження базу-ються на операціоналізації ЗЗ); на основі програми складається протокол експерименту

Змінні, які потребують фізичного ви-міру  Спеціальне обладнання для виміру: танометр, секундомір тощо            Перевіряється калібрування (точність) приладів; протокол експерименту складається на основі проявів вимірюваних характеристик

            Діагнос-тичні

стандарти-зовані методи     Діагностичні стандарти-зовані методи розробле-ні іншими авторами (обов’язкове посилання на першоджерела)         Використовуються лише надій-ні, валідні, репрезентативні та адаптовані до умов дослідження методи; у протоколі фіксуються усі характеристики, що вимірю-ються

 

            Авторські діагнос-тичні

стандарти-зовані методи     Діагностичні стандарти-зовані методи, розроб-лені власне дослідником            Обов’язковими є процедури обґрунтування валідності, на-дійності та репрезентативності методу; у протоколі фіксуються усі характеристики, що вимірю-ються

 

            Дослід-ницькі методи          Дослідницькі методи, які потребують структури, специфічної для кожно-го дослідження: біогра-фічні, архівні, психосе-мантичні тощо        Розробляється програма (кри-терії дослідження базуються на операціоналізації ЗЗ); на основі програми складається протокол експерименту

Загальна структура протоколу експерименту

 

Учасники       Характеристики залежної змінної

Пр.: Дослідження впливу темпу читання лекцій на уважність

студентів

експерименту            Кількість помилок     Кількість відволікань            Кількість перепитувань

 

            швидко           повільно         швидко           повільно         швидко           повільно

1          Олексій С.      15        10        10        8          10        2

2          ...