Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Мета та завдання курсу «Експериментальна психологія» : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

Мета та завдання курсу «Експериментальна психологія»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Загальною метою курсу «Експериментальна психологія» є ознайомлення студентів із методологією психологічного експери-менту. Конкретизують мету та окреслюють шляхи її досягнення завдання курсу:

•          надати студентам інформацію про історію розвитку експери-менту в психології, місце експериментальної психології у систе-мі наукового знання;

•          ознайомити студентів із необхідними та обов’язковими вимога-ми до знань і вмінь експериментатора, деонтологією дослід-ницької діяльності;

•          ознайомити студентів із теорією та практикою експерименту: нормативами наукового мислення, структурою експеримен-тального дослідження, його планами та процедурами, методами виміру експериментального ефекту та обробки отриманих результатів;

•          озброїти студентів практичними прийомами по плануванню, організації та проведенню експериментів, інтерпретації та пред-ставленню результатів;

•          ознайомити студентів з класичними експериментальними до-слідженнями, проведеними в різних галузях психологічної науки. Кожен викладач самостійно обирає спосіб реалізації завдань

навчального курсу. Традиційним для вищої освіти є такий спосіб по-дання матеріалу, коли знання, отримані в лекційному викладі, закріп-люються на заняттях практичного курсу: від студентів вимагається як звичайне репродуктивне відтворення, так і відповіді на проблемні пи-тання, розв’язок певних завдань; набули поширення тестові форми

 

роботи на практичних заняттях; використовується гіпотетичне пла-нування експериментальних досліджень та аналіз класичних експе-риментів.

Здавалося б, все нормально, і студентам залишається вдячно засвоювати запропоновані їм знання. Однак, під час проходження психологічної практики та при написанні курсових і дипломних робіт виявляється, що навіть успішні студенти, які демонстрували достатній рівень на практичних заняттях та іспиті, не можуть спла-нувати та провести елементарного експерименту, плутають плани, відчувають труднощі при аналізі та інтерпретації. Спробуємо виді-лити та проаналізувати труднощі, з якими стикаються студенти при вивченні курсу «Експериментальна психологія», накреслити шляхи їх подолання.