Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2.6. Деонтологічний аналіз психологічних досліджень : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.2.6. Деонтологічний аналіз психологічних досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Деонтологія (від грец. deon — необхідність, обв’язок та logos — вчення, слово) — наука про обов’язок, моральні зобов’язання та про-фесійну етику. Деонтологічний аналіз — аналіз дослідження на від-повідність основним правилам професійної етики.

Схема деонтологічного аналізу психологічних досліджень

 

Пр.: Експеримент Дж. Уотсона з хлопчиком Альбертом Б.

Схема аналізу

11-місячному Альберту Б. показували щура, показ супровод-жували різким неприємним звуком, який викликав у хлопчика страх. В результаті у Альберта було сформовано умовну ре-акцію страху не лише на щура, а й на інші схожі об’єкти — кролика, собаку, шубу, шматок вати

Методологічна визначеність дослідження:

коректне визначення об’єкту та предмету дослідження; адекватне формулювання мети та завдань дослідження

Вибір методів та процедури дослідження:

вибір ефективних та науково обґрунтованих методів дослідження; перевірка методів на адекватність меті та завданням дослідження; перевірка методів на безпечність для психічного та фізичного здо-ров’я учасників

Дослідницькі впливи:

збереження почуття власної гідності та психологічного комфорту учасників;

відсутність загрози для психічного та фізичного здоров’я учасників; попередження та усунення можливих негативних наслідків дослід-ницьких впливів

 

Позиція дослідника:

компетентність дослідника (відповідна освіта, досвід роботи тощо); «безоціночне» неупереджене ставлення дослідника до учасників; безумовна повага до учасників, їх потреб, цінностей, світогляду

Поінформованість учасників (укладання згоди на участь у дослідженні):

інформування учасників про мету, можливі наслідки та особливості

процедури;

інформування учасників про права та обов’язки сторін;

врахування можливості учасників відмовитись від дослідження або

вийти з нього;

інформування учасників про отримані результати

Надійність результатів, дослідницький прогноз:

•          перевірка надійності результатів (ретест, статистичне обґрунтуван-ня тощо);

•          адекватність дослідницького прогнозу (теоретична відповідність, прогностична валідність методу тощо)

Використання результатів дослідження іншими особами:

•          надання достатньої та необхідної інформації (за згоди досліджувано-го) замовникам, родичам та іншим особам;

•          роз’яснення іншим особам психологічного змісту інформації та попе-редження її хибного тлумачення і неправильного використання

 

+

+

 

 

 

 

Закінчення таблиці

Представлення результатів дослідження:

•      етичність представлення результатів дослідження громадськості (згода учасників, нерозголошення приватності тощо)

Окремі випадки:

•          обґрунтованість та наукова доцільність використання обману в дослідженні;

•          обґрунтованість та наукова доцільність досліджень із ризиком нега-тивних впливів