Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.2. Постановка проблеми експериментального дослідження : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.2.2. Постановка проблеми експериментального дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Постановка проблеми експериментального дослідження — це його початок. Перед тим як планувати та проводити експеримент, дослідник має визначитись із темою своєї роботи, сформулювати її загальний напрямок — мету та припущення про особливості казу-ального зв’язку між явищами, що ляже в основу дослідження.Джерела дослідницьких ідей

за Мартин Д. Психологические 2002. — 480 с.

 

эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК,

 

 

 

Спостереження

Безліч тем для

досліджень мож-

на сформулювати

під час спостере-

жень за іншими

людьми, твари-

нами, самим

собою

 

Непряме спостереження

Дослідницькі ідеї можуть виникну-ти при знайом-стві зі спосте-реженнями та дослідженнями інших авторів

 

Розширення власної роботи

В результаті власної дослід-ницької роботи виникають нові ідеї, які потребу-ють вивчення та розвитку

 

Залучення теорії

Причиною до-слідження може стати перевірка,

розвиток чи

адаптація певних

теоретичних

положень

 

Етапи постановки проблеми та їх реалізація у дослідницькій програмі

 

Етапи  Зміст   Реалізація у дослідниць-кій програмі

Вибір пробле-ми

дослід-ження Насамперед Ви маєте визначитись із колом питань, які Вас цікавлять — науковою проблемою. Проб-лема конкретизується в темі роботи, яка має бути стислою, конкретною, зрозумілою. Пр.: Розвиток професійної мотивації студентів-психологів в умо-вах виробничої (психологічної) практики          Формулю-вання теми дослідження

Вибір об’єкта та пред-мета дослід-ження Наступним кроком у плануванні експерименту є вибір предмету роботи — вузької, чітко окресле-ної частини психологічної реальності, яку Ви пла-нуєте безпосередньо досліджувати та об’єкту роботи — наукового контексту, в межах якого Ви будете працювати. Пр.: Предмет дослідження — професійна мотивація студентів-психологів; об’єкт — особливості розвитку професійної моти-вації в юнацькому віці            Формулю-вання об’єкта та предмета дослідження

Форму-лювання загаль-ної мети та гіпо-тези дослід-ження      Також Ви маєте визначитись із метою роботи, тим до чого прагнете та сформулювати загальне при-пущення про причинно-наслідковий зв’язок, який Ви будете перевіряти. Пр.: Мета — дослідити особливості розвитку професійної мотивації сту-дентів-психологів під час проходження виробни-чої практики; гіпотеза — проходження виробничої практики стимулює розвиток професійної мотива-ції студентів-психологів   Формулю-вання загаль-ної мети та гіпотези дослідження