Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1.7. Плани експерименту з малим N : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.1.7. Плани експерименту з малим N


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

План експерименту з малим N — це план, в якому обмежена кількість учасників, часто один або два. Такі плани не вимагають складної статистичної обробки та доведення значимості отриманих результатів, оскільки аналіз результатів здійснюється по кожному учаснику окремо. Основна мета таких експериментів — досліджен-ня унікальних явищ та індивідуальних характеристик.

 

 

Причини використання експериментів з малим N

за Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

Y

Потреби

індивідуальної

валідності

В експериментах з великим N часто виникає проблема «індивідуальної валі-дності», коли уза-гальнення даних не характеризує жоден з індивідуальних випадків.

 

Унікальність

випадку (проблема

учасників)

Експерименти з

великим N не

використовують,

якщо аналізується

унікальне часто

одиничне явище або,

в силу інших причин,

не можна залучити

багатьох учасників.

 

Потреби

ідеографічного

дослідження

Експерименти з великим N не забе-зпечують індукції у висновках, коли на основі аналізу окре-мих випадків здій-снюються узагаль-нення, формулю-ються закони.

 

Схеми планів з малим N

за Солсо Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил М. К. Экспериментальная психоло-гия: практический курс. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 528 с.

При плануванні експериментів з малим N обов’язковим є виділення базово-го рівня (А) — звичайного стану без впливів. Після чого вже здійснюється вплив (В)

 

АВ

 

АВА

 

АВАВ

 

Кожен із базових планів розроблений для експерименту з одним базовим рівнем і однією НЗ. Кожен із цих показників може збільшуватись. Так план з двома базовими рівнями за схемою АВ буде виглядати як А1ВА2В; план із двома НЗ-и за схемою АВАВ буде виглядати як АВ1АВ2АВ1АВ2

Переваги та недоліки експериментів з малим N

за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

 

Експериментальний план з малим N

Переваги        Недоліки

Відсутність складних статистичних          

підрахунків.    Складність процедур контролю.

Легкість в інтерпретації результатів           Складність при узагальненні резуль-

Можливість вивчення унікальних ви-       татів.

падків.            Неможливість використання при до-

Залучення незначної кількості учас-           слідженні феноменів, які потребують

ників.  міжгрупових планів

Широкі можливості маніпуляції НЗ