Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1.4. Поняття про внутрішньогрупові та міжгрупові експериментальні плани : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.1.4. Поняття про внутрішньогрупові та міжгрупові експериментальні плани


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Поділ планів на міжгрупові (міжсуб’єктні, кросс-індивідуаль-ні) та внутрішньогрупові (внутрішньосуб’єктні, інитраіндивідуаль-ні) базується на кількості експериментальних груп та особливостях впливу варіантів НЗ в експерименті. Якщо різні варіанти НЗ вплива-ють на різні групи — це міжгруповий план; якщо в експерименті бе-ре участь одна група, на якій здійснюються усі експериментальні впливи, — внутрішньогруповий план.

Схематичне представлення міжгрупових та внутрішньогрупових планів

 

            Особливості впливу варіантів НЗ

Міжгруповий план   Варіант 1        Варіант 2

 

            Учасник 1 (група А) Учасник 1 (група Б)

 

            Учасник 2 (група А) Учасник 2 (група Б)

 

            Учасник 3 (група А) Учасник 3 (група Б)

 

            Учасник 4 (група А) Учасник 5 (група Б)

 

            ...         ...

 

            Учасник 10 (група А)           Учасник 10 (група Б)

Закінчення таблиці

 

Внутрішньогруповий план  Варіант 1        Варіант 2

 

            Учасник 1 (група А) Учасник 1 (група А)

 

            Учасник 2 (група А) Учасник 2 (група А)

 

            Учасник 3 (група А) Учасник 3 (група А)

 

            Учасник 4 (група А) Учасник 4 (група А)

 

            ...         ...

 

            Учасник10 (група А)            Учасник10 (група А)

Переваги і недоліки міжгрупових та внутрішньогрупових

планів

за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

 

Міжгруповий план

Переваги        Недоліки

Відсутність ефекту послідовності (ко-ли експериментальний ефект залежить від послідовності впливів НЗ). Можливість збору більшої кількості даних.

Зменшення тривалості часу експери-менту для кожного з учасників. Зменшення ефекту відсіву учасників експерименту            Нееквівалентність груп

Внутрішньогруповий план

Переваги        Недоліки

Потреба в меншій кількості учасників. Усунення фактору індивідуальних від-мінностей.

Зменшення загального часу проведен-ня експерименту.

Можливість ефективного доведення статистичної значимості експеримен-тального ефекту            Неконстантність умов ефект послідовності