Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

«Експериментальна психологія» є однією з найцікавіших і водночас найскладніших дисциплін у навчальній програмі студентів, які спеціалізуються у психології. Володіння нормативами експе-риментального методу свідчить про фаховий рівень психолога, ставить його на щабель вище за тих колег, чий інструментарій обме-жується тестами та опитувальниками. Експеримент, на відміну від усіх інших методів, у тому числі й кореляційного дослідження, дає можливість встановлювати каузальний (причинно-наслідковий) зв’язок між явищами. Лише здійснивши експеримент, можна впевне-но формулювати висновки про те, які саме механізми лежать в осно-ві психологічних феноменів, спричиняють їх виникнення та вплива-ють на розвиток.

Проте, сучасні українські психологи рідко звертаються до екс-перименту. Поширеною є думка, що цей метод вимагає великих затрат і малоефективний. На мій погляд, така ситуація пов’язана не стільки із складністю методу, скільки із втратою експериментальних традицій у психології. Експеримент — фундамент психологічної на-уки (варто згадати В. Вундта, Е. Крепеліна, Г. І. Челпанова, І. П. Пав-лова, О. Ф. Лазурського, М. М. Ланге) витіснили описові методи: тес-ти, опитувальники, в кращому випадку — спостереження. Звичайно, можливості психодіагностики захоплюють: відносна простота інтер-претації, чисельність профілів, індексів, коефіцієнтів — все це при-ваблює, однак чи задовольняє потреби психологічного дослідження? Відмова від експерименту в психології унеможливлює встановлення причинно-наслідкових залежностей, формування явищ, обмежує можливості дослідження нових та маловивчених феноменів, змен-шує ефективність дослідницького прогнозу. Саме тому вивчення

теорії та оволодіння практикою експерименту є важливим для майбутніх психологів; завдання ж викладачів — створити сприятли-ві для цього умови.