Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1.3. Поняття про якісні та кількісні експериментальні плани : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.1.3. Поняття про якісні та кількісні експериментальні плани


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

за Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и мето-ды: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

В основу поділу планів на якісні та кількісні покладено шка-лу, у якій представлена незалежна змінна (змінні) в експерименті. Якщо незалежна змінна задана у шкалі найменувань, такий план буде якісним, якщо в інтервальній, ранговій або пропорційній

 шкалі — кількісний план. Існує й варіант (для факторного експери-менту), коли одна із змінних представлена у кількісному вигляді, а інша якісному. У такому випадку має місце комбінований план.

Особливості планів за способом представлення незалежних змінних

 

Якісні плани

 

Кількісні плани

 

 

 

НЗ,

представлена у

номінативній

шкалі

Кожен із рівнів НЗ представле-ний як певна якісна ознака. Пр.: Вивчення впливу кольору одягу вчителя на уважність

дітей.

Рівні прояву

НЗ: синій,

червоний,

чорний ...

 

НЗ, представлена у ранговій шкалі

Рівні НЗ представлені як

послідовні числові ознаки. Пр.: Вивчення впливу успіш-ності у навчанні на самооцінку

дитини. Рівні прояву

НЗ: ранг

успішності —

1, 2, 3

 

НЗ,

представлена у

інтервальній

Рівні НЗ різнять-ся за сталим показником. Пр.: Вивчення впливу темпе-ратурного режи-му на працездат-ність учнів. Рівні прояву НЗ: рівень темпера-тури у класі: — 18 °С; 20 °С; 22 °С; 24 °С

 

НЗ,

представлена у

пропорційній

Рівні НЗ

пропорційні

один відносно

іншого. Пр.: Вивчення впливу зайвої ваги на статус дитини у групі. Рівні прояву НЗ:

частка зайвої

ваги — 5–10 кг;

10–20 кг;

20–30 кг

 

 

 

Використання непараметричних

критеріїв значимості

експериментального ефекту

 

Використання параметричних

критеріїв значимості експериментального ефекту

 

 

 

 

 

Проблеми пов’язані з прийняттям рішення про спосіб представлення НЗ

«... чи має спостерігач вихідні підстави для прийняття рішення про можливість переходу від якісного аналізу психологічної ре-альності до конструювання цієї реальності на рівні змінної, тоб-то кількісно вимірюваної реальності?» [С. 146]. «... має бути встановлений критерій, у відповідності з яким при-писування різних чисел (або маркерів) різним класам «психоло-гічних об’єктів» або явищ задовольнятиме вимогу встановлення

 

 

 

відношень рівномірності (ідентичності) всередині класу і мож-ливості віднесення кожного елементу лише в один клас» [С. 146]. • «Проблема використання класифікаційних ознак полягає також і у тому, що більшість психологічних термінів можна означити лише як відносні, тобто не через вказування ознак, які до них належать, а через протиставлення іншим термінам» [С. 146].