Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1.2. Класифікація експериментальних планів : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.1.2. Класифікація експериментальних планів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Експериментальний план (англ. design — проект, задум) — тактика  експериментального  дослідження,  втілена у конкретній

 

 

 

системі операцій планування експерименту. Основними критеріями класифікації планів є такі: кількість груп, кількість незалежних змін-них та варіантів їх прояву, вид шкали представлення незалежних змінних, метод або підхід до збору експериментальних даних, місце та умови проведення експерименту, особливості організації експери-ментального впливу та контролю за ним тощо.

 

 

Типи експериментальних планів за шкалою (способом)

представлення незалежної змінної

за Готтсданкер Ф. Основы психологического эксперимента: Учеб. пособие / Пер. с англ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 464 с.

            ж-        х         

Кількісні експериментальні плани

Плани, у яких рівні незалежної

змінної задані у інтервальних,

пропорційних або рангових

шкалах, тобто коли   незалежна

змінна представлена у кількісній

формі

 

Якісні експериментальні плани

Плани, у яких рівні (варіанти)

незалежної змінної задані у

класифікаційних шкалах

(номінальних), тобто використовуються дві або більше якісно різні умови

 

Типи експериментальних планів за критерієм кількості груп та

умов проведення

за Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и мето-ды: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

Внутрішньогрупові експериментальні плани

Плани, в яких вплив варіантів

незалежної змінної та вимір

експериментального ефекту

здійснюється в одній групі. В

експерименті бере участь лише

одна група досліджуваних

 

Міжгрупові експериментальні плани

Плани, в яких вплив незалежної змінної (різних її варіантів)

здійснюється на різних

експериментальних групах,

тобто, коли в експерименті

беруть участь кілька груп

досліджуваних

 

 

Типи планів за критерієм кількості експериментальних впливів

за Мартин Д. Психологические жспериментьі. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

 

Плани з однією

незалежною

змінною

Плани, у яких дослід-ник маніпулює лише однією незалежною змінною, яка може мати необмежену кількість варіантів прояву

 

Факторні плани

Плани, у яких дослідник маніпулює більше ніж однією не-залежною змінною. Досліджуються усі можливі варіанти взаємодії різних рівнів незалежних змінних

 

Плани із серією експериментів

Серія експериментів, які ставлять на меті поступове виклю-чення конкуруючих

гіпотез. Фіналом

такого планування є

верифікація однієї

гіпотези

 

Типи експериментальних планів за критерієм істинності екс-

перименту

за Кзмпбелл Д. Модели жспериментов в социальной психологии и прикладньіх исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

 

Доекспериментальні плани

Плани низької

складності, які є

швидше помилкою ніж

правилом, оскільки

несуть в собі багато

загроз валідності

експерименту

 

Плани істинних експериментів

Близькі до ідеального плани, які не несуть

в собі загроз

внутрішній валідності

та містять малу

кількість загроз

валідності зовнішній

 

Квазіексперимен-тальні плани

Плани

експериментів

близькі до ідеалу, які

однак в силу певних

умов організації та

проведення містять

загрози валідності

 

 

 

тахі*

 

Зв’язок експериментальних планів та факторів, що загрожують валідності експерименту

 

 

тіп

 

плани істинних експериментів

 

квазіекспериментальні плани

 

доекспериментальні плани

 

 

 

Символи та графічні позначення, що використовуються при

аналізі планів експерименту (схема аналізу)

за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

 

Символ          Характеристика

Х         Експериментальний вплив

О         Вимір експериментального ефекту (дослідження, спостереження, тестування)

R         Еквівалентність експериментальних груп (рандомізація)

Х О     Експериментальний вплив та вимір на одній вибірці (вплив пере-дує виміру)

ХО О  На одній вибірці здійснювався експериментальний вплив та вимір; на іншій лише вимір; виміри на обох вибірках здійснювалися одно-часно. Вибірки не еквівалентні (не рандомізовані)

RXO R О        На одній вибірці здійснювався експериментальний вплив та вимір; на іншій лише вимір; виміри на обох вибірках здійснювалися одно-часно. Вибірки еквівалентні (рандомізовані)

+          Фактор, що загрожує валідності експерименту, контролюється

-          Фактор, що загрожує валідності експерименту, не контролюється

?          Можливість загрози валідності експерименту з боку того або іншого фактору

            Фактор загрози валідності експеримента іррелевантний (не може розглядатися, оскільки не має місця в експерименті)