Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7d95081c19ce22274759c17459f65a7b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №2 : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного завдання — це правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе-ною стисло і, по можливості, містити думку автора (як виснов-ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Класифікація методів психологічного дослідження. Поняття про експериментальні та неекспериментальні методи.

2.         Спостереження як метод психологічного дослідження.

3.         Біографічний метод у психологічному дослідженні.

4.         Аналіз продуктів діяльності.

5.         Бесіда, інтерв’ю та анкетування у психологічному дослідженні.

6.         Стандартизовані опитувальники та тести як методи пси-хологічного дослідження.

7.         Кореляційне дослідження. Планування кореляційних досліджень.

8.         Поняття про психологічний експеримент. Види експерименту.

9.         Структура психологічного експерименту. Поняття про за-лежну та незалежну змінні.

10.       Валідність експерименту: види валідності.

11.       Експериментальні дослідження в загальній психології та пси-хофізіології.

12.       Розвиток людини: перспективи експериментального дослід-ження.

13.       Експерименти в соціальній психології.

14.       Роль експерименту у медичній психології, психотерапії та консультуванні.

15.       Експериментальні дослідження в організаційній психології та психології праці.

Тестові завдання

Розв’язок тестового завдання передбачає доповнення визна-чень та схем, пошук правильної відповіді серед хибних, встанов-лення відповідностей між твердженнями.

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Емпіричні методи психологічного дослідження (від грец. e