Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.6. Експерименти в сфері організаційної психології та психології праці : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.3.6. Експерименти в сфері організаційної психології та психології праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

З розвитком економічних стосунків у суспільстві розвиваються і організаційна психологія, зокрема такі її галузі, як психологія біз-несу та реклами, психологія лідерства, психологія праці, психологія управління. Експерименти в цих сферах спрямовані на підвищення

прибутковості діяльності організацій, вони проводяться з метою аналізу споживчого попиту, ефективності рекламних акцій, опти-мальних способів управління, умов праці тощо.

Загальні напрямки експериментальних досліджень в організа-ційній психології Експериментальні дослідження ефективності (продуктивності) праці

 

Оплата праці

Варіюються суми, спо-соби оплати (пого-динна, ставка, від на-працьованого) тощо

 

Умови праці

Варіюються розташу-вання та обладнання

робочих місць, звукоізоляція тощо

 

Особистісні якості

Аналіз впливу

суб’єктивних НЗ (рівень

домагань, трудоголізм,

самооцінка)

 

Експериментальні дослідження ефективності керівництва (управління)

 

Комунікативні стратегії

Варіюються спо-

соби прийняття

рішень (коопера-

тивний, одноосо-

бовий тощо)

 

Стилі управління

Варіюються сти-лі управління

(демократичний ліберальний, директивний)

 

Структура команди

Варіюється

структура управ-

ління (пряма,

ієрархічно-послідовна тощо)

 

Особистісні

Аналіз впливу

суб’єктивних

НЗ (особис-

тих якостей

керівника)

 

Експериментальні дослідження організаційної культури та мотивації

 

Традиції організації

Варіюються традиції органі-зації, вводяться

нові (спільні свята, тренінги,

ради тощо)

 

Комунікативні стратегії

Варіюються

способи

спілкування (не-

формальний,

формальний

тощо)

 

Контактність працівників

Варіюється територія розта-шування, часові

можливості

контакту

працівників тощо

 

Спосіб стимуляції

Варіюються способи

винагород та покарань прийняті в організації

 

Аналіз споживчого попиту та ефективності рекламних акцій

 

Рекламні матеріали

Варіюються варіанти реклами того

або іншого продукту, аналізується їх

вплив на різні вибірки споживачів

 

Спосіб представлення продукту

Варіюється спосіб представлення

продукту (розміри, вага, упаковка,

місце та спосіб розташування на

вітрині тощо)